Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studie ska belysa hur risker hanteras vid datainsamling om alternativ missbruksbehandling

Johan Söderberg, universitetslektor i vetenskapsteori Johan Söderberg, universitetslektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, har i dagarna fått två miljoner kronor i forskningsanslag för att studera riskhantering med medborgarforskning kopplad till en alternativ metod för missbruksbehandling med det psykedeliska preparatet Ibogain.

– Jag ska kartlägga en alternativ missbruksbehandling då det exemplifierar en trend där medborgare och patienter producerar vetenskaplig data och gör medicinska experiment utanför de etablerade institutionerna och regelverken, säger Johan Söderberg.

Medborgarforskning, citizen science, blir allt vanligare och innebär oftast att forskare tar hjälp av allmänheten vid faktainsamling. Men ibland – som i detta fall – kommer initiativet från medborgare som använder vetenskapliga metoder för att lyfta en fråga och försöka vinna legitimitet för en alternativ behandlingsform.

Narkotikaklassat preparat

I Sverige och flera andra länder är ämnet Ibogain narkotikaklassat med hänvisning till det ofullständiga kunskapsläget kring de medicinska riskerna. Likafullt kan svenska patienter få tillgång till den alternativa behandlingen genom ett inofficiellt nätverk av så kallade Ibogain-förmedlare. I ett tiotal länder kan människor få Ibogain-behandling i statlig regi för att bli av med sitt drogberoende. Behandlingen erbjuds också på kliniker i länder där substansen är oreglerad. Enligt förespråkarna är Ibogain-behandlingar effektiva för att motverka kemiskt beroende av skiftande slag, men framförallt av opioder.

– Det finns en grupp aktörer som samlar uppgifter om de medicinska effekterna och riskerna med Ibogain. De beskriver också den ”bästa praxisen” för att behandla människor med ämnet.

Datainsamlingen bland ickeforskare är en del av det arbete som pågår runt om i världen med att standardisera behandlingsmetoden för att ge den ökad legitimitet.

Ska undersöka medborgarforskningen

– Hur bedrivs medborgarforskning på gränsen mellan de två ytterligheterna – medborgliga initiativ som välkomnas som bidrag till utvecklingen av medicinska behandlingar kontra initiativ som betraktas som brott? Det är en av frågorna som jag ska försöka besvara i min studie, säger Johan Söderberg.

För honom innebär forskningen även att han kommer i kontakt med människor med helt unika livsbanor.
– Jag var på en av deras konferenser för att förbereda ansökan. Där samlas en stor grupp människor, vilka inte skulle ha korsat varandras banor annars: naturvetare och hälsopersonal, ex-heroinister och harm-reduction aktivister, men också schamaner. Det var en överraskande och udda upplevelse.

Forskningsprojektet Riskhantering i medborgarforskning: Icke-auktoriserad missbruksbehandling med Ibogain får stöd av Vetenskapsrådet. Johan Söderbergs arbete kommer att pågå under 2019-2020.


För mer information
kontakta Johan Söderberg, forskare vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.
johan.soderberg@sts.gu.se

Länk till listan över samtliga forskare vid Göteborgs universitet som fick bidrag ur VR:s utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap 2018.