Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studerar hur dåtiden påverkar nuet och framtiden

Publicerad

Kritiska kulturarvsstudier är ett nytt och växande tvärvetenskapligt forskningsfält som studerar hur dåtid används i nutiden och formas för att skapa framtiden. Torsdagen den 21 april 2016 invigs Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet där tvärvetenskaplig forskning pågår inom vitt skilda fält, exempelvis med fokus på digitalisering och arkivering av kulturarv, kulturarv och hälsa samt kulturarv och second hand-marknaden.

Kristian Kristiansen. Foto: Thomas Melin.− Man kan säga att forskningsfältet representerar akademins svar på politiska, demografiska och ekonomiska effekter av globalisering. Genom att studera hur kulturarv och uppfattningar av kulturarv upplevs och används inom olika arenor idag syftar det till att bidra med kritiska alternativ för framtiden, säger Kristian Kristiansen, professor i arkeologi och föreståndare för centrumbildningen.

Stark tvärvetenskaplig forskning

Centrum för kritiska kulturarvsstudier är en del av universitetets stora forskningssatsning UGOT Challenges, där tanken är att bygga upp starka forskningscentrum med utgångspunkt i viktiga och aktuella samhällsfrågor. Satsningen pågår under en sexårsperiod och utgår från att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning för att lösa samtidens globala samhällsutmaningar.

Ola Wetterberg

– Det är glädjande att också den kulturella dimensionen i de globala utmaningarna har fått en tydlig plats i universitetets satsning, samtidigt som vi tar den naturvetenskapliga dimensionen på allvar. Länkningen mellan naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och konst, ger oss en möjlighet att bryta de akademiska gränserna för att fokusera på de gemensamma samhälleliga problemställningarna, säger Ola Wetterberg, professor i kulturvård och vice föreståndare.

Ett av dessa forskningscentrum blir alltså Centrum för kritiska kulturarvsstudier som har som ambition att samla och skapa kunskap kring kulturarv utifrån nya livsmönster, identiteter och samhällsstrukturer. Världen globaliseras och förändras och vad innebär det för det vi brukar kalla ”kulturarv”?

− De senaste 10-15 åren har olika grupper i samhället satt ett förnyat fokus på kulturarvet, och i och med det har nya former av kulturarv uppstått, medan gamla former har återuppstått. Det senare gäller arkiv och digital humaniora, medan urbana rum och hälsa är nya former av kulturarv, liksom återvinning och vintage, säger Kristian Kristiansen.

Samarbete med University College London

Satsningen innebär också att den kritiska kulturarvssatsningen vid Göteborgs universitet utvidgar sin verksamhet och fördjuper sitt samarbete med University College London (UCL) under de kommande sex åren.

– Samarbetet med UCL som utgör en av de internationellt ledande miljöerna för kritiskt kulturarvsforskning har vuxit fram successivt i en process över flera år. Det är oerhört glädjande att vi nu får chansen att fördjupa och utveckla detta. Vi är alltså väl förberedda inför starten av den nya centrumbildningen, säger Ola Wetterberg.

Lanseringen av centrumet äger rum den 21 april kl. 13:15−18:00 i Torgny Segerstedtsrummet, universitetets huvudbyggnad, Vasaparken. Media är välkomna att närvara.

Fakta om Centrum för kritiska kulturarvsstudier
(Centre for Critical Heritage
Studies, CCHS):
Centrumbildningen samlar fyra forskningskluster, ett forskningstema och Kulturarvsakademin. Kulturarvsakademin/Heritage Academy är en organisation/plattform för samarbete mellan universitet och kulturarvssektorn. Uppdraget kan kortfattat sägas vara att stödja kunskapsutveckling inom universitet, kultur- och minnes-institutioner.

Mer information:
Kristian Kristiansen, telefon: 070-418 57 67, e-post: kristian.kristiansen@archaeology.gu.se
Ola Wetterberg, telefon: 070-623 47 02, e-post: ola.wetterberg@conservation.gu.se