Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenterna i centrum i ny kurs om personcentrerad vård

En helt ny kurs har nu startat på Sahlgrenska akademin, där studenter från fyra olika utbildningsprogram lär sig om, med och av varandra om personcentrerad vård. Och precis som patienten är en aktiv partner inom personcentrerad vård får kursens studenter själva ta stort ansvar för kursens innehåll och sitt eget lärande.

Kursen, Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg, är en valbar kurs på avancerad nivå. Den kurs som nu startat är en pilot, som ska dokumenteras och utvärderas. Målet är att den ska utvidgas, och så småningom kunna erbjudas till samtliga studenter vid Sahlgrenska akademin.

Det fyrtiotal studenter som nu börjat ta kursen utbildar sig till arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller sjuksköterska vid Sahlgrenska akademin, och har alla har gått minst ett år på sina respektive program.

Kristina Rosengren

– Jag tror att det är personcentreringen i sig som lockat dem att söka kursen, liksom att det är en interprofessionell kurs som ges tillsammans med andra studentkategorier. De moderna pedagogiska greppen i kursen tror jag också intresserar studenterna, säger Kristina Rosengren, lärare inom sjuksköterskeprogrammet som varit med och arbetat fram kursen tillsammans med lärare och studenter från de fyra programmen.

I dagarna samlades kursdeltagarna för första gången. Studenterna fick då påbörja arbetet i sina grupper, skriva gruppkontrakt, och också ge sin bild av personcentrering.

Bland annat fick studenterna blåsa upp ballonger där de fick skriva sina förväntningar, föreställningar och farhågor med kursen. Många tyckte det kändes nytt och spännande, men några var oroliga för att de skulle tycka att det var flummigt, berättar Kristina Rosengren.

Kursen är ett initiativ från Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, där forskare i flera studier kunnat visa vilken positiv betydelse ett personcentrerat perspektiv har i vård och omsorg: patienter får en större känsla av trygghet och upplever färre medicinska komplikationer, samtidigt som både vårdtid och vårdkostnader minskar.

Det pågår ett paradigmskifte inom svensk hälso- och sjukvård, och det finns en stor efterfrågan efter kunskap om hur man kan införa ett personcentrerat arbetssätt inom olika verksamheter. Kursen ska hjälpa till att överföra kunskaper till kollegor inom universitetet och till studenter, så att de kan arbeta personcentrerat när de är färdigutbildade och kommer ut i vårdkedjan.

Personcentrering med studentcentrering

Kursdeltagare arbetar tillsammans

Klassen är indelad i mindre arbetsgrupper med mentorer. Pedagogiken är mycket studentcentrerad. Det finns ingen fast kurslitteratur, utan denna anpassas och söks av studenterna utifrån deras arbeten och fördjupningar.

De traditionella föreläsningarna har skippats helt, och istället ges studenterna själva stort ansvar för att förbereda sig inför träffarna där kunskaper diskuteras och fördjupas i grupper (flipped classroom). På kursportalen i GUL har kursledarna samlat föreslaget läromaterial som filmer, presentationer, berättelser och referenser (blended learning). Studenterna har också stor frihet att själva söka referenser som passar deras egen utgångspunkt för personcentrering i relation till sin kommande yrkesprofession.

Ett stort lagarbete

Kursen utvecklades under förra året av en stor grupp lärare och studentrepresentanter från flera program, med finansiering från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). Kursen är resultatet av ett gemensamt initiativ av GPCC och vicedekanen för utbildningsfrågor, ansvariga för sjuksköterskeprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, läkarprogrammet och fysioterapeutprogrammet. Tomas Grysell, pedagog och forskare på PIL-enheten har bidragit till det pedagogiska upplägget under kursen.

Kursansvariga planerar kursenKursplanen har utvecklats av: Catarina Wallengren och Irma Lindström (utbildningskoordinatorer vid GPCC), Louise Danielsson och Christina Finsbäck (lärare fysioterapeutprogrammet), Inger Jansson och Kristina Rosengren (lärare sjuksköterskeprogrammet), Qarin Lood (lärare arbetsterapeutprogrammet), Denislava Mintcheva och Marie Walther (lärare läkarprogrammet),samt studenterna Anja Björkman (sjuksköterskeprogrammet), Johanna Fossenstrand (fysioterapeutprogrammet) och Anna Ruus (läkarprogrammet).

TEXT: ELIN LINDSTRÖM CLAESSEN