Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter på Handelshögskolans innergård på sommaren
Studenternas åsikter är viktiga för Handelshögskolans utveckling.
Foto: Carina Gran
Länkstig

Studenter bedömer Handelshögskolans hållbarhetsarbete

Publicerad

När den andra upplagan av the Positive Impact Rating presenterades i går placerade sig Handelshögskolan återigen som en ”progressing school”. I denna internationella utvärdering bedömer studenter på handelshögskolor sitt eget lärosäte utifrån dess positiva påverkan på samhället, i syfte att utveckla verksamheten.

— Studenternas bedömning ger ett värdefullt bidrag till den ständigt pågående utvecklingen av vår verksamhet. Deras kommentarer bekräftar mycket av det vi gör, men deras krav är tuffa och det sporrar oss att göra mer. Vår allra största möjlighet att påverka samhället är via de studenter vi utexaminerar. Det är viktigt att de får med sig kunskaper och verktyg för att kunna hantera hållbarhetsutmaningar och göra viktiga insatser för ett hållbart samhälle, säger Marie Stenseke, prorektor på Handelshögskolan och ansvarig för hållbarhetsfrågor.

Lärandemål och obligatoriska dagar

The Positive Impact Rating (PIR) baserar sig på studenternas uppfattning av sitt lärosäte och dess positiva påverkan på samhällsutvecklingen. Detta har blivit allt viktigare, inte minst med tanke på målsättningarna i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Påverkan på samhället har också fått en allt starkare roll i andra utvärderingar av handelshögskolor, till exempel i EQUIS och AACSB som är två av de internationella ackrediteringar som Handelshögskolan besitter.

Sedan 2013 ingår hållbarhetsfrågor i alla utbildningsprogram på grundnivå på Handelshögskolan, bland annat genom tre obligatoriska hållbarhetsdagar - ”Sustainability Days” - med fokus på utmaningar, ansvar och lösningar. I utbildningsplanerna för alla program finns lärandemål kopplade till hållbar utveckling. Målet är en integrering av hållbar utveckling i samtliga utbildningar på grund- och avancerad nivå, med ambitionen att ligga i framkant i jämförelse med motsvarande utbildningar nationellt och internationellt.

Krav från studenter

Studenterna som deltar i undersökningen bedömer sina lärosäten inom ett antal områden, bland annat styrning och kultur, programutbud och innehåll i kurser, samhällsengagemang och hur väl skolan tjänar som förebild inom hållbarhetsområdet. De anger också i fritext vad de vill att det egna lärosätet ska sluta göra, fortsätta göra samt börja göra. Handelshögskolans studenter uppskattar de obligatoriska hållbarhetsdagarna och att hållbarhet ingår i kurser, men vill se en än bättre integration av hållbarhetsperspektivet i alla kurser.

— Det är tydligt att hållbar utveckling är en central fråga för studenter när de väljer universitet idag. Vi är stolta över studenterna för att de kontinuerligt trycker på Handelshögskolan för att bli en mer hållbar skola och ge studenterna verktygen och kunskaperna för att kunna hantera den svåraste utmaningen för vår tid – klimatkrisen. Vi hoppas att detta innebär att Handelshögskolan kommer ta till omedelbara åtgärder för att möta studenternas krav, och göra sin del i arbetet för ett mer hållbart samhälle, säger Olivia Lind, vice kårordförande i Handelshögskolans studentkår, HHGS.

Om the Positive Impact Rating (PIR)

Initiativet till PIR togs 2017 av representanter från ett antal globala samarbetsorganisationer inom handelshögskoleområdet. Anders Sandoff, lektor i företagsekonomi, och Mattias Sundemo, hållbarhetssamordnare, från  Handelshögskolan deltog i utvecklingen. Ambitionen var att stötta en förändring av handelshögskolor avseende deras ansvar och påverkan på samhällsutvecklingen. Syftet med PIR är att den ska fungera som ett verktyg för studenter inför valet av universitet, men framför allt att handelshögskolor ska utvecklas genom att lära och inspireras av varandra. PIR drivs som en ideell förening med säte i Schweiz. Insamlingen av data sker med hjälp av studentorganisationer på de medverkande lärosätena.

Årets PIR presenterades den 17 juni under FN-initiativet PRME:s (Principles for Responsible Management Education) Global Forum som arrangeras digital ihop med Global Compact.

47 skolor från 21 länder på fyra kontinenter deltog i årets undersökning. Totalt medverkade 8800 studenter. Från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet medverkade 137 studenter.

Länk till rapporten.

Läs mer om PIR