Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenter analyserade kultur i Ullared

Publicerad

Fem frågor till Åsa Andersson, ansvarig för kursen Att analysera kultur, del av fortsättningskursen i Kulturanalys, där studenterna i slutet av april genomförde en fältkurs i Ullared.

Åsa Andersson. Foto: Thomas Melin.

Vad handlar kursen om?
− Att analysera kultur är en metodkurs som handlar om olika kulturanalytiska metoder. Studenterna ska inom kursen både praktiskt pröva på olika metoder och diskutera och reflektera över hur man kan arbeta med olika metoder, samt hur olika forskningsfrågor kräver olika metoder.

Varför föll valet på Ullared?
− Vi har vid tidigare kursmoment besökt muséer och kulturarvsmiljöer. Eftersom kulturanalys är ett brett och tvärvetenskapligt ämne som riktar sig mot ett flertal kunskapsområden såg vi det som givande att genomföra fältarbetet i en helt annan miljö, i detta fall en som kännetecknas av konsumtion. Ullared är en spännande plats där processer som globalisering och övergången från produktions- till konsumtionssamhälle är tydlig. Det är också en plats där många människor är i rörelse, vilket innebär att en grupp studenter på ett ganska enkelt sätt kan komma i kontakt med människor, något som krävs för att kunna genomföra etnografiska metoder.

Vad undersökte studenterna där?
− Studenterna hade inför fältresan formulerat kunskapsmål, alltså vad de skulle undersöka på plats. Där fanns en mängd olika uppslag som till exempel vad varuhuset Gekås innebär för platsen och invånarna i Ullared. Andra exempel på kunskapsmål var att undersöka hur könsnormer produceras med hjälp av könskodade produkter samt hur ålder och identitet konstrueras genom konsumtion av kläder.

Vad fick de öva på för färdigheter och metoder?
− På plats i Ullared observerades platser och skeenden som dokumenterades i form av fältdagböcker. Studenterna gjorde korta snabbintervjuer med människor de mötte på framförallt varuhuset Gekås och de gjorde även längre djupintervjuer. De övade sig också på att analysera bild-, text- och mediematerial, framförallt marknadsföringsmaterial som hemsidor och kundtidningar.

Hur gick det för dem?
− Det gick över förväntan bra! Alla genomförde de planerade momenten och fick med sig material som sedan diskuterats på seminarier. En del av studenterna kommer att arbeta vidare med insamlat material i den uppsats som avslutar fortsättningskursen i kulturanalys. En av de viktigaste erfarenheterna de fick med sig var hur viktig det är att vara flexibel när man arbetar etnografiskt. Det blir sällan precis som man tänkt sig och då gäller det att hitta alternativa angreppssätt. Flera av studenterna har berättat hur krävande och utmanande men också roligt och givande det är att använda sig själv som forskningsredskap, vilket mycket av det etnografiska arbetssättet handlar om.

Mer information:
Åsa Andersson, telefon: 031-786 6144, e-post: asa.andersson@gu.se