Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort intresse för personcentrerad vård på Kvalitetsmässan 2015

Publicerad

Centrum för personcentrerad vård GPCC var inbjudna att utforma två (av totalt 180) programpunkter på Kvalitetsmässans konferensprogram 2015. Besökare fick också möjlighet att träffa forskare från GPCC på Fackmässan i en monter, där de bl.a. kunde tävla om en föreläsning om personcentrerad vård.

Kvalitetsmässan en viktig arena för GPCC

Inger Ekman och Irma Lindström vid GPCCs monter

På bilden: Inger Ekman & Irma Lindström Kjellman vid GPCCs monter.


- Kvalitetsmässan är kanske Sveriges viktigaste mötesplats för verksamhets- och samhällsutveckling, säger GPCCs centrumföreståndare Inger Ekman. Det är lite som Almedalen fast utan mediejippot. Här tas de stora samhälls- och framtidsfrågorna upp på en arena med i stort sett alla samhällets centrala aktörer, både på nationell, regional och lokal nivå. För GPCC är Kvalitetsmässan ett relevant forum att medverka i. Vi hade många givande samtal med mässbesökare men också enskilda samtal som t.ex.med civilministern Ardalan Shekarabi. Ministern sade att den typ av forskning och implementering som GPCC gör är rätt väg att gå för att Sverige ska kunna hitta alternativ till New Public Management. 

På bilden: Jesper Hök, GPCC Implement, Inger Ekman, GPCC, Ardalan Shakrabi, civilminister och Eric Carlström, GPCC

På bilden: Jesper Hök, GPCC Implement, Inger Ekman, GPCC, Ardalan Shakrabi, civilminister och Eric Carlström, GPCC

Personcentrerad vård nu ett etablerat och angeläget begrepp

Att personcentrerad vård nu blivit ett etablerat och för många angeläget begrepp bevittnade det faktum att bl.a. sjukvårdsminister Gabriel Wikström talade varmt om det i ett av de seminarier han medverkade i, där han bl.a. tog upp att patienten/personen som lever med kronisk sjukdom är expert på sin sjukdom. I Regions Skånes monter ägnade man en hel dag speciellt åt att prata om personcentrerad vård (se bild). Även Vårdförbundet lyfte frågan på ett antal arrangemang, bl.a. i ett personcentrerat montermingel och ett fullsatt mini-seminarium där GPCCs Catarina Wallengren och Andreas Fors medverkade, som hette ”Personcentrerad vård är framtiden”. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro sade bl.a. att "Jämlik hälsa och vård och personcentrerad vård hänger tydligt ihop".

 På bilden: Region Skånes monter.

 På bilden: Region Skånes monter. 

Vårdförbundets seminarium ”Personcentrerad vård är framtiden”.

På bilden: Vårdförbundets seminarium ”Personcentrerad vård är framtiden”.

Seminaret Patientdelaktighet eller partnerskap

Seminarierna, som GPCC bjudits in att vara med och utforma, bjöd på unika möjligheter att sprida information om GPCCs forskning, nyttiggörande, utbildning och implementering till samhällsaktörer, samt att lyfta för GPCC angelägna frågor.

Paneldeltagare på seminariet

 Bild: Se paneldeltagare nedan.

Det första seminariet, ”Patientdelaktighet eller partnerskap”, lyfte skillnaden mellan dessa begrepp. Panelen bestod av Åsa Moberg, författare och debattör, Kim Andersson, författare med patientperspektiv, Inger Ekman, föreståndare på Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet och Calle Waller, Vice Ordförande, Prostatacancerförbundet och modererades av Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio. Panelen var enig om att personcentrering måste ligga till grund för framtidens hälso- och sjukvård, och att vägen dit lämpligen startar med att personcentrering bör vara med på grundkursen för alla vård- och läkarprogram.
- Det är viktigt att prata om vad personcentrerad vård innebär, summerade Inger Ekman, GPCC, Man kan skriva på hemsidan att vi arbetar med patientdelaktighet men vad innebär det i praktiken kl.7 på morgonen?
 

Seminariet Skapa en kultur med patienten som en aktiv partner

Paneldeltagare på seminariet

 Bild: Se paneldeltagare nedan.

Det andra seminariet kallades ”Skapa en kultur med patienten som en aktiv partner”. Här diskuterades de förändringar som måste till om vård och omsorg i Sverige ska kunna ställa om till personcentrerad vård, främst den stora kultur- och strukturförändring som måste till för att släppa fram patienten som expert och partner. – Det handlar bland annat om att se personen, inte individen, i sitt eget sammanhang, och om att föra över en del makt, konstaterade paneldeltagare Emma Henriksson (KD), ordförande för riksdagens socialutskott. Panelen var enig om att detta i grunden handlar om vilken typ av samhälle vi vill ha.


Moderator Åsa Lindell noterade gång på gång att detta var en var ovanlig debatt i just det att panelen verkade vara enig i alla frågor och i sin övertygelse att personcentrerad vård är den bästa lösningen för svensk hälso- och sjukvård. Panelen bestod förutom Emma Henriksson av Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrateg Vårdförbundet, Boel Andersson Gäre, Futurum och professor vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Pia Rydell, verksamhetschef psykiatri/psykos Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Catarina Wallengren, koordinator utbildning/implementering och forskare vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.


Några andra reflektioner från seminariet:
• Pia Rydell hoppades att läkare skulle kunna lära sig över tid att deras kunskaper skulle behövas på ett annat sätt, och att det handlar om att som profession backa lite, inte helt.
• Lisbeth Löpare Johansson tryckte på att man måste se mötet med patienten och den tid man som vårdgivare spenderar på detta inte som bortslösad eller negativ tid utan tid för inhämtning av resurser.
• Catarina Wallengren påpekade att lyssnandet är en komplex förmåga, och Lisbeth Löpare påpekade att personcentrerad vård säkert skulle få större genomslag om man kunde förpacka det i ett piller.
• Vidare trodde panelen att man i framtiden bland annat måste gå från produktions- till kvalitetsmått för att kunna påvisa även andra vinster med personcentrerad vård. Inte bara i minskad vårdtid och ökad patientnöjdhet utan även, t.ex. inom psykiatrin en ökad möjlighet för patienterna att delta i samhällslivet, och de vinster det skulle kunna ge i form av minskad sjukskrivning etc. påpekade Pia Rydell. Och Lisbeth Löpare pekade inte minst på vad man tror kan finnas i form av positiva effekter för personal i form av minskade sjukskrivningar och minskade arbetsplatsbyten.
• Boel Andersson Gäre underströk att ett utbildningssystem för vårdpersonal där alla lär sig personcentrerad vård, teamarbete och gemensamma värden var otroligt viktigt.

Personcentrerade samtal och interaktion i GPCCs monter: En reflex för varje reflektion
 

Monterbesökarnas reflektioner om personcentrerad vård.

Bild: Monterbesökarnas reflektioner om personcentrerad vård. 

GPCCs monter på Kvalitetsmässans Fackmässa bemannades av forskare från GPCC som kunde besvara besökarnas tankar och frågor om personcentrerad vård. Det blev många och intressanta samtal, och frågorna och tankarna skrevs ner i pratbubblor som sattes upp i montern. Förutom tryckt informationsmaterial delades reflexer ut i utbyte mot en reflektion. Besökarna kunde dessutom medverka i en tävling om ett föredrag om personcentrerad vård. Vinnaren kommer att meddelas inom kort.

Många samtal i GPCCs monter

Bild: Många personliga samtal i GPCCs monter.


Om Kvalitetsmässan


Kvalitetsmässan är Europas största nationella konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Denna den trettonde Kvalitetsmässan lockade 10 000 personer till Svenska Mässans lokaler i Göteborg, 4 200 konferensdeltagare och 5 900 mässbesökare. Mässan kunde besökas som helhet eller man kunde välja ett av en mängd delarrangemang som vårdkvalitén, skolkvalitén, politikerdagarna och chef- och ledare. På fackmässan fanns 149 utställare. Läs mer om Kvalitetsmässan här.