Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort intresse för personcentrerad vård på Europeisk gerontologikongress

GPCCs monter på IAGG-ER23-25 maj deltog GPCC på internationella gerontologikongressen IAGG-ER 2019. GPCC-forskare talade på ett förkongressmöte, på själva kongressen, samt mötte delegater i en egen monter.

GPCC hade bjudits in att delta i International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress (IAGG-ER) 2019 av kongressens lokala arrangörer, bland andra tvärvetenskapliga forskningscentrumet Centrum för åldrande och hälsa AgeCap vid Göteborgs universitet. GPCC och AgeCap har många forskare och ämnesfrågor gemensamt.

Temat för kongressen var ‘Towards Capability in Ageing – from cell to society‘, vilket bland annat syftar på att se resurserna och det kapabla hos äldre på alla nivåer i samhället och då särskilt i hälso- och sjukvård samt omsorg. Personcentrerad vård stod därför högt på kongressens agenda, och professor Brendan McCormack från Irland, som är ett världsledande namn inom området, var en av huvudtalarna.

Vässade argumenten i montern

GPCC hade en monter i kongressens utställningsdel som bemannades av GPCC-forskarna Emmelie Barenfeld, Postdoktor på GPCC Helle Wijk, professor och forskningsledare på GPCC och Hilda Svensson, dr och postdoc. Där mötte de många intresserade kongressdelegater som ställde frågor om personcentrerad vård och GPCC.
- Man märker att många redan är inne på liknande spår, säger Hilda Svensson. Det är bra att kunna diskutera och jämföra och informera om GPCCs syn på personcentrerad vård och den forskning vi bedriver. Det är också väldigt intressant och nyttigt för mig som forskare att bemöta frågor på det här sättet. Man får verkligen träna på att vässa sina argument, och tänka till om aspekter man kanske inte hade tänkt på tidigare.

Helle Wijk och Emmelie Barenfeld presenterar på scenFörutom att presentera sina egna projekt höll Helle Wijk och Emmelie Barenfeld ett kort lunchseminarium på en öppen scen om erfarenheter och resultat av implementering av personcentrerad vård. Där beskrev de sin forskning om effekterna av personcentrerad vård på ålderdomshem samt erfarenheter av personcentrerad e-hälsa. De påpekade bland annat att personcentrerad vård inte bara är en arbetsmodell utan en kulturförändring och en mental förändring.

Fullsatt förkongressmöte på Sahlgrenska akademin

Större delen av dagen innan kongressen medverkade GPCCs Inger Ekman i ett fullsatt förkongressmöte på Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet, med temat personcentrering ur person-, familje-, organisations- och miljöperspektiv med syfte att utveckla mekanismer för samverkan och att definiera gemensamma forskningsmål. Övriga medverkande var professor Afaf Meleis, University of Pennsylvania School of Nursing samt professor Marit Kirkevold från Oslo universitet.

Länkar till mer info:
Om IAGG-ER2019
Om för-kongress-mötet