Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort intresse för internationalisering och vetenskaplig förnyelse

Publicerad

Ansökan om stöd för att besöka Lovéncentret under 2015 med medel ur fonden för internationalisering gick ut i slutet av januari. Totalt inkom 48 ansökningar.

Göteborgs universitet delar årligen ut finansiellt stöd för främjande av internationalisering och vetenskaplig förnyelse vid Lovéncentret. Medlen har tidigare delats ut av Kungliga Vetenskapsakademien, men från och med i år är det Göteborgs universitet som handlägger ansökningarna, beslutar om tilldelning och betalar ut medlen. Av de 48 ansökningar som kom in i år sökte 34 projekt om plats på Kristineberg, 14 sökte om plats på Tjärnö och två projekt önskar att besöka bägge stationer.

Gästforskare på brygga, med provtagningsflaskor och annan utrustning

- Det har varit ett väldigt stort intresse i år, vilket är jättetrevligt, säger Niklas Andersson som handlägger ansökningarna. Vi har fått in flera ansökningar för att arrangera internationella doktorandkurser men också från forskare och doktorander, både från Sverige och från utlandet, som ser Lovéncentret som ett perfekt ställe att utföra sin studie.

Fonden har 21 miljoner att fördela under 7 år, och utdelning för 2015 är cirka 3 miljoner kronor.
Nu ska alla ansökningar granskas, och första steg var att Lovéncentrets tekniska och administrativa personal har undersökt genomförbarheten av projekten. Nästa steg är att en internationell utvärderingskommitté går igenom den vetenskapliga kvaliteten av ansökningarna.

- De som har sökt pengar för att besöka Lovéncentret under 2015 kan räkna med att få besked i början av mars, säger Niklas Andersson.