Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort anslag till forskning om kriskommunikation och samhällsförtroende

Bild på demonstrationMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beviljat 13 miljoner till ett större forskningsprojekt om allmänhetens samhällsförtroende i relation till kriskommunikation vid social oro och andra krissituationer. Projektet är placerat vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och kommer att pågå under fyra år.

Bakgrund

Under senare år har ett flertal händelser inträffat som ifrågasätter bilden av Sverige som ett land med högt myndighetsförtroende. Vid exempelvis Instagramoroligheterna i Göteborg 2012, bilbränderna i Husby och andra storstadsförorter 2013, ebolautbrottet 2014 och flyktingmottagandet 2015 spreds en misstro mot våra myndigheter i sociala medier, och vid flera tillfällen har räddningstjänst och polis attackerats när de har ryckt ut för att svara på larm.

När myndigheter och nyhetsmediers kommunikation vid krissituationer bemöts med misstänksamhet och tvivel väcks viktiga frågor kring relationen mellan kriskommunikation och medborgarnas förtroende för samhällets instanser. Vem litar man på vid kris? Hur agerar de som har högt förtroende för samhället till skillnad från dem som inte har det? Hur påverkas förtroendet om det görs misstag då krisen kommuniceras? Kan olika erfarenheter av kriser och kriskommunikation få långsiktiga konsekvenser på förtroendet för myndigheter och nyhetsmedier, och kanske även för tilliten till våra medmänniskor?

Kriskommunikation ur ett medborgarperspektiv

Projektet Kriskommunikation och samhällsförtroende i det multipublika samhället (KRISAMS) fokuserar på kriskommunikation ur ett medborgarperspektiv, det vill säga allmänhetens behov i samband med kriser. En utgångspunkt är att individer och grupper av medborgare drabbas olika mycket av kriser, har olika grad av förtroende för samhället, och även olika vanor och sätt att inhämta och ta till sig krisinformation.

På JMG finns en lång erfarenhet av forskning kring hur myndigheter, medier och medborgare agerar och kommunicerar vid samhällskriser. KRISAMS-projektet kommer att genomföra unika undersökningar i direkt anslutning till när kriser inträffar, som inkluderar omfattande enkätundersökningar, intervjuer och innehållsanalyser. Enkäterna genomförs i samarbete med opinionslaboratoriet LORE och deras medborgarpanel på 60 000 personer. För att ge en mer heltäckande bild bygger projektet också upp en särskild ”förortspanel” med deltagare från Göteborgs förorter, vilka alltid är underrepresenterade i traditionella enkätundersökningar. För att kunna studera hur förtroende förändras över tid kommer även uppföljande studier att göras.

Projektledare och kontaktperson:
Bengt Johansson, professor.
E-post: bengt.johansson@jmg.gu.se. Tel: 031-786 4984, 0702-212402

Läs mer om projektet Kriskommunikation och samhällsförtroende i det multipublika samhället (KRISAMS)

Läs mer om forskning om kriskommunikation vid JMG

Bild: MSB

Save