Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stora utmaningar för industrins kompetensförsörjning väntar

Publicerad

Industrin står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning på grund av stora pensionsavgångar de kommande 10 åren och brist på arbetskraft med rätt utbildning. Detta framkommer i en rapport från Industrins ekonomiska råd där professor Ola Bergström är en av författarna.

Industrins kompetensförsörjning har haft en positiv utveckling under det senaste året och den långsiktiga trenden mot allt färre anställda inom industrin har avstannat, men det finns flera utmaningar.

- Inom 10 år försvinner 100 000 medarbetare i industrin på grund av pensionsavgångar och redan nu är det arbetskraftsbrist. Det utbildas inte tillräckligt med ingenjörer och yrkesarbetare för att täcka behovet, säger Ola Bergström.

Vilka framtida prioriteringar behöver göras?
- Det gäller att investera i kvalificerad arbetskraft och göra det möjligt att jobba längre. Men det finns också behov av en strategi på nationell nivå för internationell rekrytering för att vi ska kunna täcka behovet av arbetskraft, säger Ola Bergström.

Industrins Ekonomiska Råd är en rådgivande grupp bestående av fyra oberoende ekonomer som lämnar utlåtanden och rekommendationer i ekonomiska frågor på uppdrag av Industrirådet inför avtalsrörelsen.

Ladda ner rapporten

Den svenska industrin, industriavtalet och framtida utmaningar, från Industrirådets webbplats