Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stor svensk studie om pensionering och psykologiskt välbefinnande

Publicerad

I dagarna blir 15 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 60 och 66 år inbjudna att delta i den hittills största svenska studien om hur vi hanterar övergången från arbete till pensionering. Studien genomförs av forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och fokuserar på upplevelsen av själva pensioneringsprocessen och hur den påverkar vår hälsa och välmående.

Att gå i pension och lämna arbetslivet är för de flesta en viktig händelse. Pensioneringen prövar vår förmåga att anpassa oss, inte bara till åldersrelaterade förändringar, utan också till nya möjligheter och förväntningar. Förändringen av dagliga rutiner kan innebära en annan livsstil, där fysiska, intellektuella och sociala aktiviteter förändras, vilket i sin tur påverka hälsan och vårt psykiska välbefinnande. Vissa ser pensioneringen som en stimulerande utmaning, medan andra upplever tillvaron som pensionär mer negativt.

En central fråga i forskningsprojektet HEalth, Aging and Retirement Transitions in Sweden – (HEARTS), är hur anpassningen och övergången från arbetsliv till tillvaron som pensionär hanteras och upplevs olika av olika personer beroende på bakgrund, hur man ser på det arbete man lämnar mm.

– Den generation som nu närmar sig pensionering eller nyligen pensionerats skiljer sig avsevärt från tidigare generationer av pensionärer. För att få aktuell kunskap måste vi alltså undersöka dagens 60-åringar, betonar professor Boo Johansson, ansvarig för projektet.
I HEARTS kommer både personer som är på väg mot pensionering och personer som nyligen pensionerats att följas under flera år. För att undersöka hur hälsa och psykiskt välbefinnande utvecklas får deltagarna svara på frågor. De får även möjlighet att pröva sitt minne och sin tankeförmåga. Till skillnad från de flesta tidigare studier genomförs HEARTS genom en web-enkät, vilket i de gjorda förstudierna har visat sig fungera mycket bra för denna generation av ”snart” eller ”nya” pensionärer.

Forskarna i HEARTS hoppas inte bara att studien ska bidra med ny kunskap utan även att erfarenheterna av undersökningen ska ge deltagarna själva något värdefullt att ta med sig. Som en person som medverkade i förstudien uttryckte det: ” jag fick chans att fundera över min egen situation, hur jag ser på pensionering och hur mitt liv kan påverkas”.
 

Forskargruppen finns vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Projektledare är docent Magnus Lindwall och projektansvarig är professor Boo Johansson.
För information, kontakta docent Magnus Lindwall, telefon: 0709–603 545, 031–786 16 52, e-post: Magnus.Lindwall@gu.se.
Mer information om HEARTS studien finns på: psy.gu.se/forskning/forskargrupper/aldrande/hearts

Bilder: Överst: Boo Johansson, nederst: Magnus Lindwall