Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stor satsning på hållbar utveckling vid Handelshögskolan i Göteborg

Publicerad

Nu ska alla programstudenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utbildas i hållbar utveckling. Enligt ett beslut i skolans fakultetsstyrelse ska hållbarhetsaspekter finnas med som kunskapsmål i utbildningsplanen för skolans samtliga program.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har, inom flera olika discipliner, en lång och stark tradition av forskning gällande hållbarhet. Den forskningen har gett upphov till ett stort antal kurser med hållbarhetsrelaterat innehåll. Intresserade studenter har, och har haft, goda möjligheter att inkludera hållbarhetsinriktade kurser i sin utbildning.

Nu tar skolan hållbarhetsfrågorna ett steg längre. Alla studenter från Handelshögskolans kandidat- och masterprogram kommer att rustas med kompetens i hållbarhet i dess breda bemärkelse; ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet med ett ansvar för kommande generationers möjligheter att leva goda liv. Hållbarhet skrivs in i målen för programmens utbildningsplaner.

En arbetsgrupp vid Handelshögskolan i Göteborg har under ett års tid utrett förutsättningarna och formulerat konkreta förslag på aktiviteter för att göra hållbar utveckling ett integrerat och medvetet inslag i skolans utbildningar.

Per Cramér– Våra studenter måste lära sig att förstå och hantera de allt svårare moraliska dilemman och komplexa globala utmaningar som vårt samhälle står inför, säger Per Cramér, rektor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
– Studenternas framtida professionella roller som ekonomer, jurister och beslutsfattare innefattar stort ansvar. Hållbarhetsaspekterna i utbildningarna ska i hög grad inkludera frågor rörande etik och ansvar på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Handelshögskolans egen bredd i forskningen och dess samarbeten inom Göteborgs universitet skapar goda förutsättningar för den tvärvetenskaplighet som hållbarhetsfrågorna kräver. Det är också några av skälen till att skolan sedan 2001 kunnat ge programmet Samhällvetenskapligt miljövetarprogram som är unikt i sitt sätt att integrera samhällsvetenskap/ekonomi och naturvetenskap.


För ytterligare information kontakta:

Åsa Kultje, kommunikationschef,
031-786 1443, 0709-22 66 85
asa.kultje@handels.gu.se

Daniel Karlsson, kommunikatör,
031-786 5477, 0733-68 75 20
daniel.karlsson@handels.gu.se