Länkstig

Stöd för korttidspermittering avgörande för industrins kompetensförsörjning

Publicerad

Den pågående pandemin är en av de värsta kriserna som världen upplevt. Tillverkningsindustrin är en av de hårdast drabbade näringarna i Sverige. Det är också den bransch vars nedgång under andra kvartalet 2020 som har störst betydelse för svensk ekonomi. Det konstateras i den nyutkomna rapporten Industrin och Pandemin.

- Efter en dramatisk inledning med produktionsstopp, höga varseltal och minskande produktion under andra kvartalet, har aktiviteten återhämtat sig till viss del under tredje kvartalet. Utvecklingen skiljer sig åt mellan industrins delbranscher. Företag med starkt beroende till exportmarknader har haft det svårast. Mest dramatisk har utvecklingen varit inom motorfordonsindustrin där produktionen minskade med 60 procent under andra kvartalet, säger Ola Bergström, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan. 

 För att begränsa de ekonomiska konsekvenserna av krisen har regeringen infört det mest omfattande krispaketet i Sverige sedan 1970-talet.

 - Det nyinrättade korttidspermitteringsstödet har haft stor betydelse för industrins framtida kompetensförsörjning. Villkoren står sig väl i en internationell jämförelse. Utan korttidspermittering hade betydligt fler av den tillverkande industrins över 525 000 anställda nu varit arbetssökande, säger Ola Bergström.

Mer i rapporten Industrin och Pandemin

Ola Bergström ingår i Industrins ekonomiska råd och är en av författarna till rapporten Industrin och Pandemin som getts ut av Industrirådet.