Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Två studenter som pratar
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Stegvis återgång till campus från 29 september

Publicerad

Pandemin har nu gått in i ett nytt skede och den 29 september häver regeringen de flesta restriktionerna. Universitetet kan därför fortsätta den stegvisa återgången till en i huvudsak campusbaserad verksamhet.

För att tydliggöra hur återgången till campusbaserad verksamhet ska ske fattade rektor Eva Wiberg måndagen den 20 september beslut om en reviderad anvisning.

Gemensamt är att det blir en fortsatt upptrappning av fysisk närvaro för både studenter och medarbetare. Planeringsförutsättningarna och verksamhetens behov ser olika ut inom universitetet, vilket gör att det kommer att se olika ut för olika personer.

Upptrappning av fysisk närvaro på arbetsplatsen

Den allmänna rekommendationen om att arbeta hemifrån om det är möjligt, liksom det särskilda uppdraget till statligt anställda att om möjligt arbeta från hemmet, försvinner. I rektorsbeslutet anges att återgången till fysisk närvaro på arbetsplatsen sker så här:

  • 29 september–31 oktober inleds en återgång till fysisk närvaro på arbetsplatsen. Under perioden tillåts fortsatt hemarbete, under förutsättning att det fungerar med hänsyn till verksamhetens behov och förutsättningar. Chef avgör.
  • 1 november–31 december sker en ytterligare upptrappning av fysisk närvaro på arbetsplatsen. Chef beslutar i enlighet med verksamhetens behov och förutsättningar.
  • Från 1 januari 2022 planeras återgången till ordinarie närvaro på arbetsplatsen vara helt genomförd.

Stanna hemma vid symtom

Alla bör vara fortsatt uppmärksamma på symtom på covid-19. Alla som misstänker att de kan vara smittade bör stanna hemma, undvika kontakter med andra människor och testa sig.
Arbetsgivaren ska underlätta hemarbete när medarbetare som har symtom eller väntar på testresultat.

Ovaccinerade bör fortsatt vara försiktiga

Det allmänna rådet att hålla avstånd och undvika trängsel försvinner för vaccinerade den 29 september. Ovaccinerade vuxna bör även fortsättningsvis hålla avstånd till andra människor.

Läs mer: Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september [Folkhälsomyndigheten]

För dig som inte hunnit påbörja din vaccinering

En hög vaccinationstäckning är enligt Folkhälsomyndigheten den viktigaste förutsättningen för att samhället ska kunna återgå till ett normalläge. Vaccination är gratis för alla, och du behöver inte ha svenskt personnummer för att bli vaccinerad.

För att få ett så bra skydd som möjligt måste båda sprutorna tas. De som fått sin första dos i en annan region kan få sin andra dos i Västra Götalandsregionen. Medarbetare får vaccinera sig på arbetstid.

Du som ännu inte hunnit vaccinera dig kan söka tider på 1177 Vårdguiden/Västra Götaland: Så här gör du för att vaccinera dig mot covid-19.

Fram till den 29 september

Fram till den 29 september gäller fortfarande de allmänna råden och rekommendationerna samt de av regeringen beslutade restriktionerna. Läs mer om vad som gäller fram till den 29 september här: Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 och Regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Läs mer

Av: Ulrika Lundin