Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Standardiseringsarbetet om patientdelaktighet i personcentrerad vård: Informationsmaterial släppt och artikel i Curie

Publicerad

Omslag på SiS nya arbetsmaterialEfter två års arbete har ett informationsmaterial om det standardiseringsarbete om personcentrerad vård som GPCC initierade, och som leds av Sveriges standardiseringsinstitut SiS, precis släppts. Samtidigt skriver Vetenskapsrådets nättidning Curie om detta arbete i en artikel.

Sveriges standardiseringsinstitut SiS har precis släppt ett informationsdokument om arbetet med den blivande europeiska standarden CEN/TC 450 som fokusera på patientdelaktighet i hälso- och sjukvård.

Bakgrunden till detta är att GPCC år 2016 inledde ett europeiskt samarbetsprojekt för att skapa standarder för patientdelaktighet och personcentrerad vård och omsorg i samarbete med Sveriges standardiseringsinstitut SiS.

Kommittéer på nationell samt europeisk nivå har de senaste två åren arbetat med att ta fram ett förslag till denna europeiska standard. I oktober blev standarden framröstad till ett aktivt arbetsdokument av en majoritet av de europeiska länderna, vilket är ett viktigt steg framåt i färdigställandet av standarden. Därför släpps nu detta informationsmaterial som ett led i att skapa medvetenhet och kunskap kring standardiseringsarbetet.

Artikel i Curie

Vetenskapsrådets nättidning om forskning Curie har intervjuat ordföranden för den svenska kommittén professor Karl Swedberg och ordföranden för den europeiska kommittén Axel Wolf.

Hör mer i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan 2019 kommer GPCC och SiS tillsammans med deltagare ur stadnardutvecklingskommittén att berätta mer om detta arbete.

LÄNKAR:

Artikel i Curie: Mycket att vinna när forskare är med och sätter standard.   

SiS nya informationsmaterial: SIS/TK 602 Patientdelaktighet i personcentrerad vård. 

SiS informationssida om standarden

Artikel från GPCC: Går det att standardisera en etik? Axel Wolf leder arbetet med att ta fram en europeisk standard för patientdelaktighet i personcentrerad vård.

GPCCs webbsida om standardiseringsarbetet