Bild
Staffan I. Lindberg
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Staffan I. Lindberg får Konungens medalj

Publicerad

På nationaldagen meddelande kungahuset årets medaljförläningar. Bland mottagarna av H.M. Konungens medalj finns professor Staffan I. Lindberg.

I ett pressmeddelande den 6 juni 2023 tillkännagav kungahuset vilka som får ta emot H.M. Konungens medalj för särskilda förtjänster samt medaljen Litteris et Artibus för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Statsvetaren Staffan I. Lindberg får H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för betydande insatser inom det statsvetenskapliga forskningsområdet. Han är bland annat grundare och föreståndare för Varieties of Democracy-institutet (V-Dem) vid Göteborgs universitet, ett institut som mäter och analyserar demokrati i alla världens länder.

 – Det känns framför allt mycket hedrande, men också som ett väldigt viktigt erkännande av V-Dem-institutet och hela V-Dem-projektets betydelse i en period av historisk tillbakagång för demokratin i världen.

V-Dem:s senaste rapport från mars i år visar att 72 procent av jordens befolkning, 5.7 miljarder människor, lever under auktoritärt styre och att världen inte varit mer antidemokratisk på 35 år.

Medaljutdelning sker på Kungl. Slottet tisdagen den 13 juni, skriver kungahuset i sitt pressmeddelande.