Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

SSMF-stipendier till tre unga forskare

Publicerad

Sahlgrenska akademin.Svenska sällskapet för medicinsk forskning har delat ut 26 postdoktorala stipendier till unga forskare. Tre stipendier gick till forskare vid Göteborgs universitet.

De tre – Elin Bernson, Astrid von Mentzer och Ganesh Vilas Shelke – får alla 850 000 kronor för två års forskning på heltid.

Reglering av immunförsvarets NK-celler i äggstockscancer

Elin BernsonElin Bernson, institutionen för biomedicin

Äggstockscancer drabbar årligen 700 kvinnor i Sverige och är den dödligaste formen av vaginal cancer. NK-celler, från engelskans Natural Killer, är immunceller som kan döda skadade celler eller tumörceller.

Elin Bernson vill i sitt projekt bättre förstå hur NK-celler är reglerade vid äggstockscancer för att kunna utveckla och förbättra immunterapeutisk behandling som kan förbättra överlevnadsdiagnosen för drabbade kvinnor.

Studier av spridning av diarrébakterier med fokus på antibiotikaresistens

Astrid von MentzerAstrid von Mentzer, institutionen för biomedicin 

Projektet applicerar ett helhetsperspektiv på den diarréorsakande Escherichia coli-bakterien ETEC. Den övergripande hypotesen är att ETEC-bakterier kan spridas direkt mellan människa och djur eller indirekt, exempelvis via förorenat vatten. Detta möjliggör för bakterierna att utbyta genetiskt material som gör att de blir än mer smittsamma och får ökad antibiotikaresistens.

Astrid von Mentzers projekt är tvärvetenskapligt, och ska utföra analyser på arvsmassan och genuttrycket för att öka kunskapen om ETEC.

Bearbetning av tumörkomponenter i immunceller

Ganesh Vilas Shelke

Ganesh Vilas Shelke, institutionen för kliniska vetenskaper

Ett fungerande immunsystem kan normalt upptäcka och förstöra cancerceller, men när det naturliga immunsvaret misslyckas med sin uppgift kan cancer växa obehindrat. Tumörceller frigör extracellulära komponenter och Ganesh Vilas Shelke vill i sitt projekt identifiera hur komponenterna transporteras och bryts ner av immunceller.

Forskningsresultatet kan potentiellt hjälpa kliniker att förutse effektiviteten av immunterapi vid cancersjukdomar.