Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkteknologi som litteraturvetenskapligt forskningsredskap

Språkteknologi som litteraturvetenskapligt forskningsredskap: Empiri och analysmetoder i projektet Poesiprocesser på nätet. FLoVs Sverker Lundin och Julia Pennlert från Umeå universitet höll 12 april 2011 ett seminarium på HumLab vid Umeå Universitet om hur språkteknologi kan bistå litteraturvetenskaplig forkning med analysmetoder.

Seminariet filmades och kan kan ses i sin helhet här.

Poesicommunites är ett bra exempel på hur Internet under det senaste decenniet förändrat villkoren för produktion och konsumtion av skönlitterära texter. På webben kan vem som helst publicera, läsa och/eller diskutera poesi. En av dessa nya arenor för poesins genre är den svenska nätgemenskapen för poesi, poeter.se med fler än 27 000 registrerade medlemmar (med stadigt växande medlemsantal…). På poeter.se publicerar tusentals användare en stor mängd dikter, kommentarer, diskussionsinlägg och värdeomdömen. Julia Pennlerts avhandlingsprojekt ”Poesiprocesser på nätet” behandlar frågor kring textinnehåll, hur texterna kommenteras och vilka stratifiering och kanoniseringsprocesser som dessa texter i den digitala kontexten utsätts för. Projektet fokuserar också, ur ett litteratursociologiskt perspektiv, på de olika ”användningsområden” ett poesicommunity kan ha i Sverige idag.

Tillsammans utgör dessa texttyper (dikter, kommentarer, diskussionsinlägg) ett svåröverblickbart empiriskt material med en intrikat struktur. Materialet erbjuder möjligheter till att använda verktyg från språkteknologin som redskap i arbetet att besvara de litteraturvetenskapliga forskningsfrågorna, såväl som frågor som rör andra forskningsämnen som använder sig av nätbaserat material som huvudmaterial. Samtidigt som poesiprocesserna på nätet utgör en teoretisk utmaning för den litteraturvetenskapliga disciplinen, är litteraturvetenskapens nya forskningsfrågor en teknisk utmaning för språkteknologin. På seminariet berättar vi om hur vi arbetar tillsammans och ger exempel på hur man kan representera och utforska materialet på ett sätt som är meningsfullt utifrån några metodologiska frågeställningar.