Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkriktighetstest och scensamtal på Bokmässan

Publicerad

Den 26-29 september håller Svenska mässan svängdörrarna öppna för årets Bokmässa. Göteborgs universitet finns på plats i år igen – och så även Institutionen för svenska språket som håller i flera programpunkter på scenen och ett språkriktighetstest.

- Bokmässan är ett gyllene tillfälle för oss som institution att visa upp något av allt det vi gör och kan. Det är roligt för alla oss forskare att få berätta om vår forskning. Dessutom hoppas vi förstås locka en och annan till våra utbildningar. Många programpunkter anknyter till sådant som vi också undervisar i, säger Barbro Wallgren Hemlin, universitetslektor i svenska vid Institutionen för svenska språket.

Bokmässans tema för 2019 är Sydkorea, Jämställdhet och Med(ie)vetenhet. Parallellt med dessa lyfter Göteborgs universitetet en egen fråga; de akademiska kärnvärdena. Istället för föreläsningar på monterscenen kommer samtalet vara fokus. Tanken är att diskussionerna också ska vara en del av arbetet med GU:s nya vision.

Från Institutionen för svenska språket kommer studenter från Språkkonsultprogrammet att hålla i ett språkriktighetstest, ett populärt inslag hos mässbesökarna genom åren. Förutom testet, som går att göra från torsdag eftermiddag till söndag, kommer institutionen finnas med på tre montersamtal på torsdagen och lika många på fredagen.

Göteborgs universitets monter finns på entréplan, B07:74.

TORSDAG 26 SEPTEMBER

Klockan 12.00: Retorik och demokrati

Retoriken erbjuder redskap för att avslöja manipulation. Kan man rentav se det som en medborgerlig plikt att lära sig retorik?
Deltagare: Fil. mag. Joel Landberg och universitetslektor Barbro Wallgren Hemlin, Retorikcentrum, Göteborgs universitet. Samtalsledare: Annika Wall, kommunikatör, Göteborgs universitet.

Klockan 12.30: Med språket som grindvakt

Dagens högskolor är internationaliserade. Men de är också myndigheter. Vad betyder det för vilka språk man kan och får göra vad på?
Deltagare: Susanna Karlsson, docent, institutionen för svenska språket och Tom S. Karlsson, lektor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Samtalsledare: Annika Wall, kommunikatör, Göteborgs universitet

Klockan 13.30: Kontroversiella ord i ordböcker

Vilka ord är kontroversiella? Och hur arbetar en redaktion för att undvika stereotyper och i stället öka representativitet och jämställdhet i en ordbok?
Deltagare: Stellan Petersson, adjunkt och Louise Holmer, biträdande forskare och doktorand, institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, samt medlemmar i redaktionen för SAOL och SO. Samtalsledare: Annika Wall, kommunikatör, Göteborgs universitet

Lördag den 7 september 2019

Klockan 12.00: Lära genom att lära ut

Samhälle & universitet i ömsesidigt utbyte: Nyanlända lär sig svenska och studenter i svenska som andraspråk lär sig undervisa.
Deltagare: Alma Rauer, universitetsadjunkt, institutionen för svenska språket, Carina Carlund, studierektor i svenska som andraspråk och Amanda Terlevic, student som undervisar i projektet Mammaforum.

Klockan 14.00: Inkluderande skyltar

Vi behöver skyltar – men utan att peka ut någon. Hur ska offentlig miljö designas för att inkludera alla medborgare?
Deltagare: Stina Ericsson, professor, institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet och Per-Olof Hedvall, ämnesföreträdare för Certec, Lunds Tekniska Högskola.

Klockan 15.30: Språkvetare, språkvårdare, språkpolis?

Språk har alla en åsikt om. Men vad är det vi gör när vi pratar om rätt och fel, bra och dåligt – egentligen?
Deltagare: Susanna Karlsson, docent vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Samtalsledare: Annika Wall, kommunikatör, Göteborgs universitet.

Torsdagens program i GU-montern

Fredagens program i GU-montern

Lördagens och söndagens program i GU-montern

Läs hela Bokmässans program