Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språk och litteraturer på Global Week 2015

Publicerad

Under Global Week som pågick 16-18 november deltog forskare från institutionen för språk och litteraturer vid två tillfällen, båda den 18 november.

Nomader och migranter

Andrea Castro, Anna Forné, Leticia Gómez och Fredrik Olsson presenterade sina bidrag i den bok med titeln De nómades y migrantes. Desplazamientos en la literatura, el cine y el arte hispanoamericanos (på engelska ungefär Of Nomads and Migrants. Movement and Displavemente in Latin American Literature, Film and Art) som Andrea och Anna gav ut i april 2015 på Beatriz Viterbo Förlag.

Andrea inledde med en presentation av idén om en panel i ämnet på CEISALs konferens i Porto 2013, som slutligen ledde fram till boken. Därefter presenterad Leticia sitt bidrag om rum och kulturell identitet i filmerna Zona Sur och La teta asustada. Fredrik fortsatte med en sammanfattning av sitt bidrag om samtida litteratur som skildrar migration till USA. Därefter presenterade Anna sitt bidrag om den argentinska författaren och filmregissören Lucia Puenzos gestaltning av kroppslighet och subjektivitet förhållande till ”colonial desire”. Andrea avslutade med en presentation kring sin forskning om språk, kropp och förflyttning i Maria Negronis prosa: Inhabiting language: Nomadic Subjectivities in María Negroni’s Narrative.

– Det är både roligt och viktigt att kunna prata om sin forskning i större sammanhang än de strikt akademiska. Vi såg Global Week som ett sådant tillfälle.

Konstnärliga uttryck

Tillsammans med fristadsförfattaren och rapparen Khaled Harara samt Jonas Simonsson, universitetslektor vid Högskolan för scen och musik, medverkade Linda Karlsson Hammarfelt och Edgar Platen från institutionen för språk och litteraturer i den avslutande sektionen av Global Week. Sektionen bar namnet ”Art, resistance and the transgression of borders” och handlade om hur konstnärliga uttryck, framförallt litteratur, musik och film bearbetar samtida utmaningar såsom den aktuella flyktingkrisen.

De fyra deltagarna gav varsin kortare presentation och därefter fördes en paneldiskussion som modererades av Ingrid Hedin Wahlberg och rörde sig kring frågor såsom: Hur påverkar den ökade mobiliteten och kulturella hybridiseringen i vår samtid konstnärliga uttryck? Har litteratur och andra konstarter rollen av en passiv spegel av politiska skeenden, eller kan de bidra till förändringar i människors tankesätt och handlingar? Det interdisciplinära perspektivet liksom sammankopplandet av teori och praktik gjorde det möjligt att belysa både likheter och skillnader i hur olika konstnärliga uttryck förhåller sig till samtidens stora frågor och utmaningar.