Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Spelforskare får internationell utnämning

Publicerad

Fyra frågor till Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som nyligen erhöll utnämningen Distinguished Scholar av den internationella och spelvetenskapliga organisationen Digital Games Research Association, DiGRA , idag med 1900 forskare och studenter aktiva.

Vad innebär utnämningen?
– Det är dels en hedersutmärkelse, dels innebär det att man under en period har en rådgivande funktion till DiGRA.

Vad betyder den för dig personligen?
– Det är fantastiskt roligt. DiGRA är världen största organisation för forskning om spel och jag har följt dem sedan start. Utmärkelsen innebär förstås ett erkännande av mitt arbete.

Vad förväntas av dig i och med utnämningen?
– Det innebär att jag tillsammans med de övriga tolv forskarna är rådgivande åt DiGRA:s styrelse i olika frågor, exempelvis planering och genomförande av konferenser, utgöra en resursperson för samverkan samt bidra till kvalitetssäkring av organisationens arbete.

Spelforskning som område har vuxit starkt sedan DiGRA bildades 2003. Vad ser du, som nu fått utnämningen som en av spetsforskarna inom fältet, som mest angelägna områden att beforska inom området?
– En central problematik vi ser i fältet nu handlar om spelmediets villkor för att representera historia. Populärkultur är en central källa för vår vardagförståelse av det förflutna där inte minst filmmediet har en central roll. Frågan är vad det innebär att en generation nu växer upp med spel som skildrar historia. Vilka historieskildringar blir möjliga och vilka blir omöjliga när det förflutna skall representeras i spelform? Detta ser jag som centralt, inte minst med tanke på att många spel skildrar historiska händelser som är är centrala för förståelsen av vår samtid.

För mer information:
Jonas Linderoth, jonas.linderoth@ped.gu.se, Tel: 031-786 2172