Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Specialistutbildningen för psykologer: Höstens kurser

Publicerad

Här på psykologiska institutionen ger vi ett antal kurser som har ackrediterade att ingå i Sveriges Psykologförbunds specialistutbildning för psykologer. Alla våra kurser är avgiftsfria och berättigar till studiestöd från CSN.

Bild: Psykologiska institutionen. Foto: Johan Wingborg

Är du legitimerad och verksam psykolog kan du vidareutbilda dig till specialist inom ditt område. Du ansöker till specialistutbildningen hos Sveriges Psykologförbund och väljer sedan vilka kurser som ska ingå i din utbildning.

Ackrediterade kurser på psykologiska institutionen

Här på psykologiska institutionen ger vi ett antal kurser som har eller kommer att ackrediterades av Sveriges Psykologförbund och är därmed godkända att ingå i utbildningen.

Våra kurser håller en hög vetenskaplig- och pedagogisk kvalitet. Alla våra utbildningar har forskningsanknytning och många av våra medarbetare är verksamma inom såväl kliniskt arbete som forskning.

Vissa av kurserna är campusbaserade medan andra är delvis nätbaserade med ett fåtal obligatoriska träffar.

Avgiftsfria

Alla kurser är avgiftsfria och berättigar till studiestöd från CSN.

Anmälan

Observera att anmälningsperioderna för kurser på universitetet är 16/3-15/4 inför höstterminen och 15/9-15/10 inför vårterminen.

Anmälan görs på antagning.se.

Aktuella specialistackrediterade kurser

Följ länkarna för mer information om kursinnehåll, kursupplägg och fördjupningsinriktning.

Höstterminen 2020:

Andra möjligheter att studera psykologi som fortbildning och kompetensutveckling.


Bild: Psykologiska institutionen. Foto: Johan Wingborg