Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

SOU om nya bevisregler i brottmål

Publicerad

Forskare i forskargruppen Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) vid psykologiska isntitutionen har bidragit med sakkunskap till den offentliga utredningen om modernisering av vissa delar av processrätten.

I en pågående offentlig utredning om modernisering av vissa delar av processrätten har ett delbetänkande lämnats; Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017: 98). Forskare i forskargruppen Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) vid psykologiska institutionen – Pär Anders Granhag, Leif Strömwall och Sara Landström – har bidragit med sakkunskap om hur minnet förändras över tid, om hur förhör kan och bör gå till, och om möjligheten att göra tillförlitlighetsbedömningar.

– Vi är glada att vår kunskap har tagits tillvara av utredarna, som flera gånger hänvisar till den rättspsykologiska forskningen när de lägger fram nya förslag om att bevis ska kunna tas upp redan under förundersökningen, säger Leif Strömwall.