Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

SOM-seminariet: Ökad polarisering kring flyktingar

Publicerad

Migration är den samhällsfråga som är ojämförligt viktigast för svenskar idag. Det visar årets SOM-undersökning som presenterades under tisdagen. Allt fler svenskar är dessutom positiva till att ta emot flyktingar – men de flesta menar samtidigt att dessa måste anpassa sig till ett svenskt sätt att leva.

SOM-institutet började sina nationella undersökningar av vad svenskar tycker i olika frågor redan 1986. Under de gångna 30 åren har 101 786 medborgare mellan 16 och 85 år svarat på enkäterna. Det förklarade föreståndaren Henrik Ekengren Oscarsson vid presentationen av 2015-års undersökning som nu är analyserad.

– Vi fokuserar på viktiga samhällsfrågor, vad som är nytt och annorlunda, vad som är som vanligt och vilka trenderna är.

53 procent tycker migration är den viktigaste samhällsfrågan

Den mest dramatiska förändringen sedan 2014 när det gäller vilken samhällsfråga som svenskarna anser som mest viktig är inställningen till migration.

– Tidigare år har migrationsfrågan hamnat ganska långt ner på listan. Men 2014 ansåg hela 27 procent att migration är den viktigaste samhällsfrågan. Och i den senaste mätningen är migration den helt dominerande frågan för svenskarna; hela 53 procent anger den som viktigast, förklarade Henrik Ekengren Oscarsson.

Andra frågor som oroar svenskarna är miljöförstöring, terrorism, klimatet samt rasism.

Marie Demker, professor i statsvetenskap, berättade att motståndet mot att ta emot flyktingar fortsätter att minska. Samtidigt är detta en starkt särskiljande fråga mellan personer på höger–vänsterskalan.

– De som är mest emot flyktingmottagande är, inte oväntat, personer som röstar på SD. Bland dem som sympatiserar med socialdemokraterna, centern, moderaterna och miljöpartiet har motståndet istället gått ner.

Flera mätningar visar också att drygt 80 procent av svenskarna anser att integrationspolitiken ska inriktas på att hjälpa flyktingar att anpassa sig till svensk kultur och svenskt samhälle.

Sjukvården, universiteten och polisen i förtroendetoppen

Vilka institutioner har svenskarna då förtroende för? Liksom tidigare år hamnar sjukvården, universitetet, polisen, radio/tv, domstolarna samt Riksbanken i topp. Det förklarade Lennart Weibull, professor i massmedieforskning.

– De institutioner som hamnar i botten är de politiska partierna, tätt följda av EU-parlamentet och Europeiska kommissionen.

Karl Ydén, universitetslektor vid Chalmers, berättade att förtroendet för försvaret ökat. 40 procent av svenskarna är dessutom positiva till en svensk insats mot IS medan 23 procent är emot.

Sverige – ett av världens minst korrupta länder

Sedan berättade Niklas Harring, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, att Sverige är ett av världens minst korrupta länder.

– Ytterst få människor har själva blivit erbjudna någon muta. Svenskar har också ganska stort förtroende för att offentliga tjänstemän inte är korrupta; framför allt har man förtroende för polisen.

Mer inforamtion
Vill du veta mer om SOM-institutet undersökning? Titta då på SVT Forum på onsdag den 20 april, kl.12:05 med repris på torsdag kl. 15:00. Gå också in på www.som.gu.se.