Bild
Cecilia Lagerström, Ole Lützow-Holm
Cecilia Lagerström, Ole Lützow-Holm
Foto: Martin Eriksson, Nina Nordström
Länkstig

Sockerspel och musikalisk poetik får stora forskningsbidrag

Publicerad

Två forskare på Högskolan för scen och musik har vardera beviljats runt 4,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sina forskningsprojekt. Det gäller Cecilia Lagerströms scenkonstnärliga undersökningar om sockerhanteringen under Göteborgs koloniala historia och Ole Lützow-Holms forskning om hur samarbetet mellan filosofiska idéer och musikskapande kan utforma partitur som bjuder in till friare tolkning.

Den 24 oktober tillkännagavs vilka projekt inom konstnärlig forskning som får finansiering från Vetenskapsrådet 2023–2027. 

I ett av projekten ska Ole Lützow-Holm, kompositör och professor, fördjupa sig i sin tidigare forskning om problematiken kring musikverk som ett låst koncept där partitur ska följas utan utsvävningar eller ingrepp. Nu ingår Ole i ett forskningssamarbete med filosofen Jonna Bornemark. Med hjälp av bland annat en feministisk teoribildning och Bornemarks texter om det mänskliga omdömet ska de tillsammans studera komposition utifrån ett friare filosofiskt skapande för att lämna den autoritära strukturen på dagens hantering av musik.

– Med hjälp av Bornemarks filosofiska idéer ska jag försöka komponera en musik som öppnar sig för en friare tolkning där jag använder mitt icke-vetande, min nyfikenhet och förundran för att skapa musik med tvetydiga klanger i ett tillgängligt och inspirerande format, berättar Ole.

Syftet med forskningen är bland annat att problematisera den tradition inom musik där studenter tidigt lär sig att strikt förhålla sig till det musikaliska partituret i stället för att se det noterade som förslag. Den nya fördjupande delen i forskningen blir att lägga till ett filosofiskt perspektiv under musikskapandet som välkomnar ett mer lekfullt umgänge med verket.

Cecilia Lagerströms forskning syftar till att skapa nya perspektiv på Göteborgs koloniala historia, med utgångspunkt i hanteringen av socker i staden under 1700- och 1800-talen. Med scenkonstnärliga undersökningar skapas nya sätt att se på historien där kroppsliga, relationella och pluralistiska perspektiv kommer till uttryck.

...det kommer skapas en ny karta över Göteborg i sockrets spår genom denna kritiska och kreativa historiebeskrivning.

– Med hjälp av flera konstnärliga forskare och konstnärer, både lokala och internationella, skapas olika typer av dokumenterade verk. Det kan till exempel bli film, manus, deltagande promenader eller performancekonst. Jag tror att det kommer skapas en ny karta över Göteborg i sockrets spår genom denna kritiska och kreativa historiebeskrivning, säger Cecilia, professor i scenisk gestaltning.

Vad betyder stödet från Vetenskapsrådet för era projekt?

– Nu får jag möjlighet att finansiera arbetet där vi både kan arbeta lugnt och koncentrerat och kunna ta hjälp av Jonna Bornemark, musiker, och fokusgrupper. Dessutom ger det medel till att hålla konferenser och seminarier framöver, säger Ole.

– Det betyder jättemycket. Jag har tidigare jobbat med ett kortare internationellt projekt kring kolonial tematik där jag var inbjuden som medforskare. Sedan dess har jag inte kunnat sluta tänka på sockerhandeln och hur denna förgrenar sig i vår stad och vårt sätt att tänka än idag. Den forskningsidén har jag nosat på i två år. Med den här finansieringen blir det äntligen möjligt att utföra detta då jag nu kan bjuda in alla inblandade intressenter och fokusera helhjärtat på projektet, säger Cecilia.

Projektbidrag till forskare vid Högskolan för scen och musik

Cecilia Lagerström, 4 449 000
Sockerspelen. Nya perspektiv på Göteborgs koloniala historia sett genom hanteringen av socker

Ole Lützow-Holm, 4 497 000
Mellan verk och text: Tvetydigheten som musikalisk poetik