Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sjukhusavdelningar sökes till nytt forskningsprojekt om personcentrerad vårds påverkan på arbetshälsan

Cornelia van Diepen i tulpanfältInförande av personcentrerad vård pågår nu inom sjukhusvården hos vårdpersonal i Västra Götaland och Dalarna. Ett nytt GPCC-projekt som leds av Cornelia Van Diepen, som ses på bilden till höger.

Projektet ingår i omfattande undersökningar av effekterna av att införa personcentrerad vård i sjukvården. Syftet med projektet är att utvärdera om personcentrerad vård påverkar arbetshälsan bland vårdpersonal som arbetar på sjukhusavdelning. Detta projekt kommer att kunna ge ytterligare kunskap vad gäller hur förändrat arbetssätt inom hälso- och sjukvården påverkar arbetsrelaterad hälsa, sjukfrånvaro och avsikt att avsluta anställning.

Projektet innehåller ett frågeformulär som ges till vårdpersonal vid tre tillfällen (baslinje, 6 månaders och 12 månaders uppföljning). Förväntan är att implementeringen av personcentrerad vård på vårdavdelningen kommer att leda till högre arbetsnöjdhet, mindre samvetsstress och en jämnare arbetsbelastning. Sammantaget kan personalens förbättrade arbetsrelaterade hälsa förväntas minska sjukfrånvaro och personalomsättning. De första sjukhusavdelningarna deltar redan i projektet. Men det finns utrymme för fler sjukhusavdelningar som kommer att introducera personcentrerad vård att delta och ta reda på vilken effekt personcentrerad vård har. Registrera dig nu!

Läs mer om projektet här.

För att anmäla intresse, få mer information, eller om du har frågor och kommentarer, vänligen kontakta projektledare Cornelia van Diepen på cornelia.van.diepen@gu.se.