Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Självständigt tänkande och praktisk tillämpning i nytt ekonomprogram på Handelshögskolan

Publicerad

För att möta samhällsutvecklingen lanserar Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ett nytt treårigt ekonomie kandidatprogram hösten 2019. I det nya programmet finns ett starkt fokus på självständigt tänkande och hållbarhetsrelaterade samhällsutmaningar. Programmet ersätter det ekonomprogram som ges på Handelshögskolan idag.

Många utexaminerade ekonomer hamnar i positioner där de har möjlighet att påverka. Därför är det viktigt att de redan under studietiden ser sin roll i samhällsutvecklingen och tränas i att göra etiska bedömningar och resonera kring olika etiska perspektiv.

– Handelshögskolans uppgift är att bidra till en positiv samhällsutveckling. Sedan 2013 har hållbarhetsperspektiv varit integrerade i alla våra program på grundnivå. Att reflektera över etiska frågeställningar och långsiktiga effekter av sitt handlande är viktiga inslag som vi förstärker i det nya ekonomprogrammet, säger Ewa Wikström, vicerektor på Handelshögskolan med ansvar för utbildningsfrågor.

Det nya ekonomie kandidatprogrammet inleds med en introduktion till ekonomiområdet, där studenterna får en förståelse för hur olika delar hänger ihop i en helhet. Det ger studenterna sammanhang och en plattform att utgå ifrån under resten av utbildningen. Nytt är också två kurser med fokus på att tillämpa kunskaperna inom företagsekonomi och nationalekonomi.

– För studenterna blir det tydligare vilka färdigheter de övar och att målet med studierna är att de självständigt skall kunna analysera och bedöma komplexa frågeställningar. I arbetet med att utveckla det nya programmet har vi lyssnat till studenterna som efterfrågat en ökad konkretisering av hur kunskaperna tillämpas i praktiken, och till arbetsgivarna som betonat att de behöver självständiga och kritiskt tänkande medarbetare, säger docent Carina Gråbacke som är ansvarig för programmet.

En stor skillnad jämfört med det ekonomprogram som ges på Handelshögskolan idag är att det nya programmet inte har några språkliga inriktningar. Alla studenter antas till ett och samma program. De som vill kombinera ekonomistudierna med språk kan göra det under den femte terminen, antingen genom att studera ekonomi vid något av Handelshögskolans 160 partneruniversitet runt om i världen, eller genom språkstudier vid något svenskt universitet.

Om Ekonomie kandidatprogram

Ersätter ”Handelshögskolans ekonomprogram”. Omfattar tre år och 180 högskolepoäng och ger en ekonomie kandidatexamen. Alla studenter läser tillsammans de tre första terminerna och väljer sedan om de vill fördjupa sig i företagsekonomi, nationalekonomi eller finansiell ekonomi. Den femte terminen kan ägnas åt fördjupning eller studier i valfritt ämne, i Sverige eller utomlands.

Kontakt:

Carina Gråbacke, programansvarig, 031-786 4442, 0733-587229, carina.grabacke@handels.gu.se
Ewa Wikström, vicerektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 031-786 4489, 0720-835578, ewa.wikstrom@handels.gu.se

Högupplösta bilder på Carina och Ewa finns i vårt nyhetsrum på Cision.

Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 031-786 1247, 0709-226689, maria.norrstrom@handels.gu.se