Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Seminarium: Mångfald i arbetslivet

Publicerad

2 maj är det dags för ännu ett Centrum för global HRM seminarium!

Att mångfald i organisationer är en viktig faktor för till exempel framgång, attraktivitet och beredskap för att möta framtidens utmaningar har länge varit känt inom forskning. I takt med att samhället, och våra organisationer, blir allt mer globaliserade och rörligheten hos människor av olika anledningar ökar allt mer, till exempel de stora migrationsströmmarna i Europa, utmanas såväl enskilda individer, organisationer och samhällen. Det handlar om betydelsen av etnicitet, värderingar och uppfattningar om hur team- och chefsarbete inom mångkulturella arbetsplatser kan utformas.

Seminariet tar utgångspunkt i ett övergripande perspektiv på mångfald, med särskilt fokus på utmaningar i ett HRM-perspektiv. Under seminariet kommer du att få lyssna till forskare och praktiker med stor kunskap och erfarenhet.

Läs mer om seminariet och få information om hur du anmäler dig i denna inbjudan.