Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Seminarieserie vill samla forskare från hela universitet

Publicerad

Alla forskare skriver. Vid sidan av seminarier och konferenser har den akademiska publikationen alltid varit ett självklart sätt att delta i det akademiska samtalet och sprida ny kunskap. Nu ska en ny seminarieserie samla forskare från hela universitetet för att diskutera och undersöka publikationsformer, meriteringssystem, nya publiceringskanaler och mycket mer.

En sätt att publicera som har en särskild status inom akademin är den sakkunniggranskade internationella tidskriftsartikeln. Forskarens sociala status och värde som akademiker bedöms i ökande utsträckning utifrån hur många sådana artiklar denna producerar. Susanna Karlsson på institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet är en av initiativtagarna bakom den nya seminarieserien som har fått namnet Det akademiska skrivandets politiska ekonomi. Hon menar att det länge saknats ett universitetsgemensamt forum för att diskutera hur forskare skriver.

Bild
Susanna Karlsson på institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet är en av initiativtagarna bakom den nya serien
Susanna Karlsson

- Vi startade seminarieserien för att vi upplevde att det saknades ett forum för att över institutions- och fakultetsgränserna diskutera vad vi skriver, varför vi skriver och hur vi skriver. En del texter tillskrivs stort värde i verksamheten, som böcker och artiklar, men annat, som rapporter och populärvetenskaplig förmedling tillskrivs ett lägre värde. Vi ville kunna diskutera varför det har blivit såhär.

Viktigt att samla forskare från olika delar av universitet

Den senaste tiden har presentationer av akademisk forskning i bloggtexter och på sociala medier såsom Facebook och Twitter ökat. Dessutom har sociala medier som är specifikt designade för akademin, såsom Academia.edu och Researchgate.net, blivit allt vanligare kanaler för att sprida sin forskning. Detta har gjort att en rad frågor aktualiserats. Vilka publikationsstrategier finns? Vilka publikationer påverkar meriterings- och resursfördelningssystem inom universiteten? Hur påverkar det om du publicerar i Open Access?

- Med seminarieserien hoppas vi på ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Att reflektera över den egna verksamheten och ställa den egna praktiken bredvid andra verksamheters är nyttigt. På så sätt kan man få syn på vad man kanske har tagit för givet och vad som kunde göras annorlunda. Därför är det också extra viktigt att personer från många olika delar av universitetet deltar.

Vårens första workshop den 21 februari

Under våren kommer serien framförallt att fokusera på den heldagsworkshop som äger rum den 21 februari. Workshoppen går under titeln Skriver vi för att läsas eller för att synas? och programmet är redan klart.

- Vi har bjudit in såväl forskare som bibliotekarier som kommer att prata om vad de ställningstaganden som skrivande forskare gör kan tänkas få för följder. Upplägget blir som ett modererat samtal snarare än som en rad föreläsningar, säger Susanna Karlsson.

Under workshoppen kommer deltagarna bland annat diskutera det engelska språket som akademins lingua franca, vad som händer när vi mäter akademisk framgång och hur Open Access påverkar våra resurstilldelnings- och meriteringssystem.