Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sätter fokus på skolutveckling på vetenskaplig grund

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Anette Olin, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i pedagogik.

Anette Olin disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2009, med avhandlingen Skolans mötespraktik – en studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse.

Problemfyllda situationer

I avhandlingen konstaterade hon bland annat att en skolutveckling värd namnet innebär konflikter, och att problemfyllda situationer som leder till diskussioner bland skolans anställda därför är nödvändiga.

Efter avhandlingen har Anette Olin i sin forskning fortsatt fokusera på skolutveckling, främst skolutveckling ur ett praktikperspektiv med fokus på professionellt lärande. Ett exempel är det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Stöd för lärares professionella utveckling och handlingsförmåga – fokus på högstadiets undervisning i naturvetenskap”.

Ofta tar Anette Olin i sin forskning utgångspunkt i aktionsforskning som teoretisk, praktisk och strategisk grund. Syftet är att i samarbete med yrkesverksamma inom skola och förskola utveckla ny kunskap och praktiken.

Mötas i gemensam reflektion

Nära förestående är utgivningen av ett nytt läromedel för lärarutbildningen, med Anette Olin som en av tre redaktörer för Att undersöka och utveckla undervisning där den bärande idén i boken är att låta forskare och lärare mötas i gemensam reflektion om och utveckling av konkreta undervisningsfall. Boken är i sig en del av ”Teaching Traditions and Learning”, också det ett forskningsprojekt med finansiering av Vetenskapsrådet, lett från Uppsala universitet.

Ett av flera viktiga bidrag i Anette Olins forskning visar att det inom ramen för den så kallade praktiknära forskningen är viktigt att ett likvärdigt samarbete mellan forskare och lärare upprättas. Anette Olin har uppmärksammat forskarnas roll i samarbetet och beskrivit inte bara hur lärare måste omforma sin profession, utan att detta även gäller forskarna.

För mer information, kontakta Anette Olin: anette.olin@ped.gu.se, tel: 031-7862650