Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sämre hörsel påverkar<br>personligheten hos äldre

Publicerad

Vid 80 års ålder verkar vi överlag bli mindre utåtriktade som personer, men förändringen är betydligt mer påtaglig för de som har sänkt hörsel. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet. Resultaten understryker betydelsen av att uppmärksamma och kompensera sänkt hörsel hos äldre.

Anne Ingeborg BergUnder en 6-årsperiod undersöktes cirka 400 individer mellan 80 och 98 år vartannat år utifrån både fysiska och psykiska hälsomått och personlighetsfaktorer som utåtriktning och emotionell stabilitet. I undersökningen framkom att även om den emotionella stabiliteten inte förändrades under perioden blev deltagarna mindre utåtriktade över tid.

Förändringen kunde varken kopplas till åldersrelaterade svårigheter att söka sociala aktiviteter eller till fysiska eller kognitiva funktionshinder. Den enda faktor som kunde relateras till att personerna över tid blev mindre utåtriktade var hörseln.

– Så långt vi vet är det första gången ett samband mellan hörsel och personlighetsförändring hos äldre har visats i longitudinella studier. Vi blev förvånande över att mer generell fysisk ohälsa och sänkt funktion inte medförde att personerna blev mer inåtvända över tid. Samtidigt, sänkt hörsel påverkar den omedelbara kvaliteten på sociala situationer. Om utbytet av socialt umgänge minskar är det tänkbart att detta över tid förändrar personlighetsdrag som påverkar om och hur vi relaterar till andra, säger Anne Ingeborg Berg, leg psykolog och forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Resultatet från studien bidrar till ökad kunskap om personlighetsutveckling i senare delen av livet men understryker även betydelsen av att uppmärksamma och kompensera sänkt hörsel och därmed ge förutsättningar som möjliggör bevarandet av gynnsamma personlighetsdrag.

Användande av hjälpmedel påverkade inte sambandet, vilket också tyder på att det finns behov av stöd i bruken av hjälpmedel som till exempel hörapparat.

– I våra tidigare studier har vi sett att utåtriktade individer är mer nöjda med sina liv. Dels tänker man sig att utåtriktning speglar en positiv grundinställning, men det visar sannolikt också hur viktigt det är för de flesta att dela glädje men även sorger med andra människor. Även om vi inte kan dra slutsatser kring orsakssamband kan vi ändå anta att kopplingen mellan sänkt hörsel och minskad utåtriktning utgör ett potentiellt hot mot välbefinnande hos äldre, säger Anne Ingeborg Berg.

Studien gjordes av Anne Ingeborg Berg och Boo Johansson vid ADA - Gero Group, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och publicerades februari 2014 i Journal of Personality.

Kontakt: Anne Ingeborg Berg, 031-786 5941, 0733-92 72 77, anne.berg@psy.gu.se