Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Riksbyggen och Handelshögskolan samarbetar i projekt om ekonomisk hållbarhet

Publicerad

I ett nytt projekt kommer forskare att studera vad ekonomisk hållbarhet är för affärsdrivande verksamheter som bygger och förvaltar bostadsrättsfastigheter. Projektet genomförs av forskare vid Företagsekonomiska institutionen i samarbete med Riksbyggen.

På företagsnivå är ofta både miljömässiga och sociala hållbarhetsdimensioner relativt väl utredda. Däremot finns det en omognad när det gäller den ekonomiska hållbarhetsdimensionen. I projektet kommer forskarna att ta utgångspunkt i verksamhetens totala värdeskapande. Värde kan uppstå i många olika former såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt och intressenterna kan vara både nuvarande och framtida i form av ägare, kunder, medarbetare och samhället.

Projektfokus ligger på att beskriva och värdera hur värdeskapandet kommer olika intressenter till godo. Drivkraften för arbetet med en ekonomisk hållbarhetsdimension är att värdeskapandet ska tillgodose olika intressenters önskemål, behov och krav på ett sätt som upplevs som balanserat, varaktigt och meningsfullt för intressentgrupperna. Projektet pågår 2014-2015.

Medverkande forskare:
Anders Sandoff (projektledare), Christian Jensen, Conny Overland och Jon Williamsson. Alla är verksamma vid Företagsekonomiska institutionen.

Kontaktperson: Anders Sandoff, 031-786 14 88, anders.sandoff@handels.gu.se