Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rektor Eva Wiberg om #Akademiuppropet: "Det måste ta stopp!"

Publicerad

Under flera veckor har tusentals kvinnor från många branscher gått samman och gjort olika upprop mot övergrepp och sexuella trakasserier. Under fredagskvällen publicerade Svenska Dagbladet #Akademiuppropet. De 2 400 kvinnor som skrivit under kräver att den sexism som kvinnor utsätts för inom akademin tas på allvar och får ett slut.

– Det är med förfäran jag tagit del av vittnesmålen i #Akademiuppropet. Så här ska det inte vara. Det måste ta stopp, säger rektor Eva Wiberg.

– Jag hoppas att de som varit utsatta i och med detta upprop kan känna att skulden inte ligger hos dem utan hos förövaren och att de får kraft att anmäla till sina chefer och eller till polisen. Jag vill också att det ska bli tydligt att vi är beredda att lyssna, säger prorektor Mattias Goksör, som är ansvarig för arbetsmiljö och jämställdhet/likabehandling.

Eva Wiberg anser att #Metoo och #Akademiuppropet, med dess berättelser om övergrepp och sexuella trakasserier, men även andra typer av maktmissbruk och psykiskt våld, också är ett uttryck för den strukturella ojämställdhet som finns överallt i samhället.

– För mig blir det väldigt tydligt att vi trots att jämställdhet länge varit på agendan inte nått ända fram. Vi behöver därför nu våga ta debatten och vi har här ett ypperligt tillfälle att ytterligare gå till botten med jämställdhetsfrågorna, säger Eva Wiberg.

Det finns idag ingen heltäckande bild av hur många anmälningar om sexuella trakasserier som kommit in till universitetet. Det beror på att universitetet först på senare år infört ett gemensamt diariesystem. Tidigare diariefördes ärendena på institutionsnivå, men de kan enligt universitetets personalenhet ha registrerats i institutionernas diarier även under den period, 2011-2014, då det gemensamma diariet implementerades.

Sedan 2011 finns i det gemensamma diariet fyra anmälningar gällande sexuella trakasserier, två av dessa gäller studenter. I universitetets Arbetsmiljöbarometer för 2015 uppgav 1,6 procent, motsvarande 58 medarbetare, att de varit utsatta det senaste året. Sannolikt finns det betydligt fler fall. Dels för att medarbetare av olika anledningar väljer att inte anmäla, men också för att diariesystem och hantering av ärenden har förändrats. Det kan finnas anmälda fall som inte har nått det gemensamma diariet.

Personalenheten betonar vikten av att anmälningar eller indikationer om sexuella trakasserier verkligen utreds och att det ska ske så snart det kommer till en chefs kännedom om att någon kan ha blivit utsatt. För de chefer som har behov av stöd finns möjligheter att få detta av Personalenheten.

Rektor Eva Wiberg och prorektor Mattias Goksör är överens om att universitetet har god beredskap för att ta hand om en situation där fler kan komma att anmäla övergrepp och sexuella trakasserier. Vid rektors strategimöte i veckan som gick, fick universitetets dekaner och prefekter en genomgång av vad som gäller. Det handlade om allt från vad trakasserier och sexuella trakasserier är till hur de ska utredas och vilken hjälp som finns att få.

Enligt Personalenheten kommer de att anordna särskilda utredningsstugor, där fler får möjlighet att lära sig hur en utredning ska gå till och hur ett bra stöd till dem som anmäler kan se ut. Den generella rekommendationen är att det är två som utreder, en kvinna och en man. Det är viktigt att utredningen görs så nära verksamheten som möjligt, att det inte dröjer för lång tid innan utredningen kommer igång och att det inte är samma person som utreder som ska ta beslut i fallet.

Universitetets fackliga organisationer, studentkårens ombudspersoner och företagshälsan kan också ge stöd till de personer som är i behov av det.

Rektor Eva Wiberg skrev ett inlägg om #metoo i sin blogg den 27 oktober

Artikeln uppdaterad 2017-11-29 kl 16:30.

Om du upplever dig utsatt och vill anmäla

Styrdokument som tydliggör Göteborgs universitets inställning till sexuella trakasserier:

Vision 2020 (s.7, 11, 15, 16)Policy och handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Göteborgs universitet (s.2, 4-5)

Riktlinjer avseende kränkande särbehandling (s.2)

Vägledning för anställda och studenter vid förekomst av diskriminering och trakasserier vid Göteborgs universitet