Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rekryteringen av ny prorektor igång

Publicerad

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte igår, torsdagen 16 februari, att påbörja rekryteringen av en ny prorektor för Göteborgs universitet. Uppdraget för nuvarande prorektor, Helena Lindholm, löper ut samtidigt som rektors, 30 juni 2017. 

Medan rektor formellt utses av regeringen, är det universitetsstyrelsen som utser prorektor. I övrigt är rekryteringsprocessen för prorektor i stort sett densamma som för rektor. En beredningsgrupp ledd av universitetsstyrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård ansvarar för arbetet.

– Vi hoppas kunna rekrytera en prorektor som kompletterar vår tillträdande rektor på ett bra sätt för Göteborgs universitet, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Enligt universitetets kravprofil ska den blivande prorektorn ha en komplementär profil till universitetets nya rektor. Prorektor är rektors närmaste medarbetare, varför ett gott samarbetsklimat och en samsyn kring universitetets utveckling är viktig. Utseendet av prorektor kommer därför att ske i samråd med tillträdande rektor. Mandatperioden är densamma för rektor och prorektor.

Uppdraget som ny prorektor utannonseras från och med 17 februari. Det finns även möjlighet att nominera kandidater. Sista dag för ansökan/nominering är 20 mars.

Innan beslut fattas i universitetsstyrelsen får hörandeförsamlingen i maj möjlighet att lämna sina synpunkter på den kandidat/de kandidater som beredningsgruppen föreslår.

Beslut om vem som blir ny prorektor tas av universitetsstyrelsen 7 juni. Rektor och prorektor tillträder 1 juli.