Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Regeringen utser Eva Wiberg som ny rektor

Publicerad

Eva Wiberg. Foto: Johan Wingborg.Idag, torsdag 20 april, har regeringen formellt beslutat att utse Eva Wiberg till ny rektor för Göteborgs universitet. Den 1 juli tillträder hon sitt nya uppdrag.

– Det känns bra att vi nu fått regeringens bekräftelse på universitetsstyrelsens val, säger styrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård.

Eva Wiberg är uppvuxen i Rom och har forskat om tvåspråkighet och andraspråksinlärning. Hon är professor i italienska och sedan 2012 prorektor vid Lunds universitet.

Så här svarar Eva Wiberg på frågor om hur hon tänker kring sin nya roll.

Varför ville du bli rektor vid Göteborgs universitet?
– Göteborgs universitet är faktiskt det enda lärosäte, förutom Lunds universitet, som jag skulle kunna tänka mig att bli rektor vid. De båda lärosätena har mycket gemensamt, bland annat en liknande organisation, och båda är kompletta universitet med nästan alla vetenskapsområden.

Vilka utmaningar står universitet inför de kommande åren?
– Viktiga utmaningar är förstås flyktingfrågan och akademins roll här, samt ett hållbart samhälle – det handlar om frågor där Göteborgs universitet redan utmärker sig. Men i tider av faktaresistens och populism har universitetet ett extra betydelsefullt uppdrag att stå upp för det som är vetenskapligt underbyggt och påpeka vad som inte är det. Vi måste värna om det breda universitetet med dess åtta fakulteter. Samtidigt har vi utmaningar som finansiering för forskningsinfrastrukturerna och resursfördelningen för forskning, utbildning och samverkan, inte minst efter forskningspropositionen som kom i höstas. Kommittédirektivet för ökad internationalisering belyser hur viktig internationaliseringen är för svenska universitet i en alltmer global värld.

Vad kommer du att fokusera på den första tiden som rektor?
– Jag behöver lära känna GU och förstå dess särskilda roll i staden och regionen och dess förhållande till näringslivet. Det ska bli mycket roligt att besöka fakulteter och institutioner, och jag ska försöka träffa så många medarbetare och studenter som möjligt. Det är angeläget för mig att träffa dekanerna redan nu under våren. Samarbetet med Chalmers är viktigt och jag känner Stefan Bengtsson väl sedan hans tid i Skåne.

Hur ser du på förhållandet mellan linje och kollegialitet?
– Det handlar om en balans. Det som har med myndighetsutövning att göra bör skötas i linjen, och jag anser att kollegialitet är en viktig framgångsfaktor för akademin, liksom studentinflytandet.

Som ung var du framgångsrik sjukampare. Är det något du har nytta av som rektor?
– Ja, idrotten har lärt mig att koncentrera mig på en uppgift i taget, utan att för den skull släppa överblicken över helheten. Det tror jag kan vara värdefullt för en rektor vid ett stort universitet.

Foto: Johan Wingborg

Regeringens pressmeddelande