Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rapport om Fallet Kommersen - ett pilotprojekt om hållbar stadsutveckling

Publicerad

I ett pilotprojekt om hållbar stadsutveckling har forskare från Centrum för konsumtionsvetenskap tillsammans med Göteborgs stadsmuseum studerat Kommersen. Projektet har finansierats av Mistra Urban Futures.

Kommersen som är belägen i Norra Masthugget i Göteborg bidrar med stadspuls, lokalt liv och handel i området. Inuti byggnaden bedrivs marknadsförsäljning som bidrar till områdets livlighet. Byggnadens exteriör har en unik prägel och är målad av bland andra graffittikonstnärerna Ekta, Ollio och Blue. Kommersen är en mötesplats för människor i alla åldrar med olika social och etnisk bakgrund från hela Göteborg.

I projektet har man dokumenterat och diskuterat Kommersens värden för den kulturella förtätningen i området. Undersökningen har gjorts med hjälp av intervjuer, observationer och arkivstudier. Resultaten finns bland annat beskrivna i den nyutkomna rapporten Urban Cultures: Fallet Kommersen som finns att läsa på Mistra Urban Futures webbplats.

Läs mer på projektets webbplats (på Mistra Urban Futures webbplats)