Länkstig

QoG projekt beviljas pengar från Vetenskapsrådet (VR)

Publicerad

Den 8 november fattade Vetenskapsrådet (VR) beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2021. QoG projekt beviljas 6 miljoner kronor.

Missförhållanden och visselblåsning i politiska partier
Projektledare: Birgitta Niklasson
Beviljat belopp: 6 093 000