Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor Marie Stenseke invald i internationell expertpanel för biologisk mångfald

Publicerad

Professor Marie Stenseke från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har tagit plats i den av FN initierade vetenskapliga expertpanelen IPBES. Det är den biologiska mångfaldens motsvarighet till klimatpanelen IPCC. Bland 25 forskare från hela världen kommer hon att representera den samhällsvetenskapliga dimensionen.Marie StensekeIPBES, Intergovernmetal platform on biodiveristy and ecosystem services, är en kunskapsplattform inom biologisk mångfald och ekosystem som inrättades 2012. Det är en ”yngre syster” till klimatpanelen med 123 deltagande länder. I expertpanelen sitter 25 forskare med uppdrag att ansvara för den vetenskapliga kvaliteten i arbetet.

Bakgrunden till initiativet är de allt snabbare globala förlusterna av arter, genetisk variation och ekosystem. Människans överlevnad är direkt beroende av delar av den biologiska mångfalden för föda och medicin. Mångfalden påverkar också livskvalitet och de ekosystem som vi är beroende av.

Målet med IPBES är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning, för att främja bevarande och hållbart nyttjande av naturen, av växter och djur. Det handlar bland annat om att sammanställa kunskap om situationen i världen, framför allt vad gäller hotade arter och livsmiljöer. Men det handlar också om vad vi kan göra åt problemen, att identifiera behov av ny forskning, policyverktyg och strategier, samt att utveckla kapaciteten att hantera frågor som rör biologisk mångfald – inte minst i utvecklingsländer.

– Det blir roligt och intressant att ha en central funktion i detta viktiga arbete. Jag ser framför mig en spännande utmaning i att befrukta IPBES med insikter från samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsfält, säger Marie Stenseke.

– Arbetet i IPBES har hittills av naturliga skäl haft en slagsida åt biologi, men insikten finns att biologer inte ensamma kan rädda den rikedom av arter som finns i världen. Nu kommer vi att vara en handfull samhällsvetare och ekonomer medan övriga i panelen är naturvetare. Det är en utmaning att komma in i sammanhang som konstruerats utifrån naturvetenskapliga ansatser och modeller. Som forskare inom kulturgeografisk biologisk mångfald har jag nära 20 års erfarenhet av liknande sitsar i olika forskningsprogram, i kommittéer, styrelser och andra sammanhang. Därigenom har jag utvecklat en pragmatism och en tuffhet som jag räknar med behövs för att kunna föra in viktiga insikter om människor och samhälleliga sammanhang, berättar Marie Stenseke.


Om Marie Stenseke:
Marie Stenseke, född 1963, är professor vid Institutionen för ekonomi och samhälle på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har lett ett flertal forskningsprojekt med bäring på landskap och miljö, landsbygdsutveckling samt friluftsliv, och har bred erfarenhet av att verka i tvärvetenskapliga sammanhang i frågor som rör markanvändning och naturresursförvaltning. I sin forskning strävar hon bland annat efter att förbättra kunskapsunderlaget för beslut om skötsel och förvaltning av landskapet utanför tätorter. Läs mer här

Om IPBES:
Läs mer hos Naturvårdsverket som är svensk kontaktmyndighet för IPBES
 

Kontakt:
Marie Stenseke, professor kulturgeografi
Tel: 031-786 1389, 070-5767147
marie.stenseke@geography.gu.se

Daniel Karlsson, kommunikatör
Tel. 031-786 54 77, 0733-687520
daniel.karlsson@handels.gu.se

Mark Marissink, ansvarig för IPBES vid Naturvårdsverket
Mark.Marissink@naturvardsverket.se