Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor Marie Berg får anslag på 2,4 miljoner från Vetenskapsrådet

Publicerad

För projektet; Personanpassat förlossningsrum: effekten på förlossningens process och utfall - Room4Birth-Swe studien

41 forskare vid Göteborgs universitetet får dela på totalt strax över 190 miljoner i 2018 års utdelning från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa. En av dessa är professor Marie Berg som tilldelas 2,4 miljoner för projektet Personanpassat förlossningsrum: effekten på förlossningens process och utfall – Room4Birth-Swe studien

Projektet med titeln Personanpassat förlossningsrum: effekten på förlossningens process och utfall – Room4Birth-Swe är en studie vars syfte är att öka kunskapen om hur förlossningsrummets fysiska utformning påverkar förlossningen. Effekt av vård i två typer av förlossningsrum studeras: ett mer personligt anpassningsbart förlossningsrum och ett vanligt förlossningsrum. Förlossningen startar ofta i hemmet och kvinnan behöver förflytta sig under pågående förlossningsprocess. Förflyttningar när förlossningen startat är ogynnsamt för kroppens hormonella förlossningssystem (stressaxeln, autonomt system och oxytocin). Kvinnan och hennes partner anländer till en främmande högteknologisk miljö.

Vårdmiljön har visat sig påverka hälsa och tillfrisknande men vårdmiljön vid förlossning är mycket sparsamt studerat. Hypotesen är att om förlossningsrummet erbjuder ökad möjlighet till personlig anpassning med bibehållen medicinsk säkerhet ökar upplevelse av trygghet och integritet vilket främjar en optimal kroppfysiologisk förlossningsprocess. Projektet ska genomföras genom en randomiserad kontrollerad studie och en kvalitativ observationsstudie på förlossningsavdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ett nytt personanpassat rum jämförs med standardrum i en studie med 1400 kvinnor som väntar sitt första barn med spontan förlossningsstart i fullgången tid.