Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor i historia forskar om brott och straff

Publicerad

Ett ögonblick Roddy Nilsson, professor i historia vid Göteborgs universitet.

Roddy Nilsson. Foto: Thomas Melin.

Vad handlar din forskning om?

– Ibland brukar det jag sysslar med kallas ”eländesforskning”, själv ser jag mig nog främst som historisk kriminolog eftersom det mesta jag forskat kring handlar om brottslighet, straff och sociala problem. Min avhandling behandlade det svenska fängelseväsendets framväxt under 1800-talet och jag har sedan skrivit ytterligare ett par böcker om fängelser och fångvård och en hel del annat.

Varför är det så intressant att forska om?

– Brott och straff är långt mer än följden av de lagar och regler som formuleras i mänskliga samhällen, de uttrycker några av de mest djupgående existentiella aspekterna av att vara människa. För mig handlar det om att kunna bidra till den förståelsen av dessa fenomen. Samtidigt är det viktigt att visa respekt för de människor i historien som vi försöker förstå och många gånger sätter oss till doms över.

– Beträffande mitt forskningsintresse finns också en mer personlig bakgrund. Under min tid som student arbetade på Kriminalvårdsanstalten i Växjö vilket i hög grad fick mig att börja fundera kring hur fängelset kommit till.

Vad forskar du om just nu?

– Förra året startade jag och en kollega vid min tidigare arbetsplats Linnéuniversitetet ett projekt om kvinnor som våldsutövare vilket beräknas pågå ytterligare ett par år. Perioden är återigen 1800-talet och omfattar undersökningar av bland annat barnamord, giftmord och misshandel men också våldet mot den egna kroppen i dess mest långtgående form – självmordet.

Vad ser du för framtida utmaningar inom ditt fält?

– Utmaningarna är naturligtvis många. För ett par decennier sedan var den historiska forskningen om brottslighet – i mycket inspirerad av genusvetenskapens genombrott – relativt livlig. Under senare år har dock denna forskning mattats av. Jag ser därför ett behov av att åter lyfta upp dessa frågor och problem inte minst mot bakgrund av den debatt som förs idag kring brott och straff.

Till sist, vad betyder det för dig att blir professor?

– Naturligtvis ger det mig större möjligheter att forska och även undervisa och handleda kring de ämnen som intresserar mig. Under min korta tid vid institutionen för historiska studier har jag blivit mycket väl mottagen av mina nya kollegor vilket så småningom förhoppningsvis kan leda till olika former av samarbete.

Mer information:
Roddy Nilsson, telefon: 031-786 4908, e-post: roddy.nilsson@gu.se