Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professor Erik Hjalmarsson är Göteborgs Finansprofil 2014

Publicerad

Erik Hjalmarsson har utsetts till Göteborgs Finansprofil 2014. Med valet av honom uppmärksammas att Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har ekonomiforskning av hög internationell klass.

Priset Göteborgs Finansprofil ges till personer som tydligt bidragit till ökat fokus på regionens finansiella styrka under en längre tid. Bakom utmärkelsen står den ideella föreningen FinansKompetensCentrum.

Erik Hjalmarsson ”Forskare med världsrykte är Göteborgs Finansprofil 2014”

Erik Hjalmarssons forskning handlar om att analysera ekonomiska data för att studera effekten av högfrekvent handel på finansmarknaderna, och förutsägbarheten i aktieavkastningar. Inom båda dessa områden finns stort kunskapsbehov inom finansbranschen.

Med sin kompetens och erfarenhet från världsledande institutioner har Erik Hjalmarsson starkt bidragit till att forskningsmiljön vid CFF (Centrum för Finans, Handelshögskolan) utvecklats mot internationell excellens, enligt motiveringen som fortsätter:

Eriks verksamhet har också bidragit till att CFF blivit betydligt mer synligt i den nationella och internationella forskarvärlden. Vid internationell rekrytering av forskare och doktorander har det varit uppenbart att möjligheten att få komma till Göteborg och CFF för att arbeta med Erik har varit en stark drivkraft.

Erik Hjalmarsson innehar Felix Neuberghs professur i bank- och finansvetenskap.

Göteborgs Finansprofil 2014 utsågs vid Finansdagen 2 december. FinansKompetensCentrum projektleds av Business Region Göteborg och är en ideell förening som arbetar för att stärka och synliggöra finanssektorn i Göteborgsregionen. Ett 80-tal finansföretag är medlemmar.

Se hela nyheten från FinansKompetensCentrum