Bild
Studenter genomför observationer på en glaciär i Norge
Pristagaren Mark Johnson har genomfört många exkursioner och fältarbeten med både studenter och kollegor vid Institutionen för geovetenskaper. Platsen på bilden är Nigardsbreen, Norge.
Foto: Mark Johnson
Länkstig

Pris till framstående kvartärgeolog

Publicerad

Mark Johnson, docent och universitetslektor inom kvartärgeologi vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, har tilldelats Geologiska föreningens Hjulströmpris inom området sedimentologi.

Mark Johnson har under lång tid studerat och forskat på sedimentologi, geomorfologi och bildandet av glaciala avsättningar och glacialhistoria, liksom nutida glaciala processer och varviga sediment. Hans studieområden hittas bland annat i Wisconsin och Colorado i Nordamerika, Island samt södra och sydvästra Skandinavien. Genom åren har han bidragit med  många viktiga publikationer med beskrivningar och diskussioner kring sedimentologiska lagerföljder med olika ursprung.

Bild
Mark Johnson
Foto: Göteborgs universitet

Prisutdelningen sker i Uppsala i samband med Geologiska föreningens 150-års jubileumsmöte 17 till 18 augusti.

Ur Geologiska föreningens motivering:

"Mark Johnson är en framstående kvartärgeolog, sedimentolog och geomorfolog, som fått stort nationellt och internationellt genomslag för sin forskning. Han är genom detta en mycket värdig mottagare av Hjulströmpriset och bärare av den mycket viktiga traditionen av Filip Hjulströms idéer och forskning. "

Läs hela motiveringen på Geologiska föreningens hemsida