Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Prisad för uppsats om förskolebarns avslöjanden av sexuella övergrepp

Publicerad

Brottsoffermyndigheten har delat ut pris till tre uppsatser i tävlingen Brottsoffer i fokus. En av dem skrevs av Mikaela Magnusson, doktorand på Psykologiska institutionen. Hon har i sin uppsats undersökt hur barn i förskoleåldern berättat om sin utsatthet i 57 verifierade fall av sexuella övergrepp. Resultaten visar att lite över hälften av barnen berättat om sin utsatthet innan det första polisförhöret, men att det ofta gått lång tid från det första övergreppet till dess att barnen berättat.