Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pris till masteruppsats om korruption inom offentlig upphandling

Publicerad

Fredrik Larsson, alumn vid Statsvetenskapliga institutionen, har fått Konkurrensverkets pris ”Ekonomi 2019” för sin uppsats. Temat för tävlingen var konkurrens och upphandling.

30 uppsatser deltog i Konkurrensverkets tävling, fem fick pris och din är en av dem – grattis, hur känns det?

– Tack så mycket, det känns väldigt kul att få positiv respons på något som jag har lagt ner mycket arbete på!

Vad handlar din uppsats om?

– Jag undersöker korruption inom offentlig upphandling och civilsamhällets möjlighet till ansvarsutkrävande. Uppsatsen behandlar också hur olika kontextuella faktorer påverkar civilsamhällets möjlighet till ansvarsutkrävande.

Varför är det viktigt att forska om det?

– Offentlig upphandling spelar en central roll för att offentlig sektor ska fungera och omsätter väldigt stora summor av offentliga medel. Upphandling är samtidigt känsligt för korruption till följd av att dessa summor utgör både motiv och möjlighet till korruption. Parallellt med detta har civilsamhället lyfts fram som ett potentiellt motmedel mot korruption och det finns ett antal olika initiativ för att försöka inkludera civilsamhället som en aktiv del i granskningen av upphandlingar. Samtidigt vet vi relativt lite om civilsamhällets påverkan på korruption i offentlig upphandling i ett bredare perspektiv än enstaka fall. Därför är det intressanta undersökta huruvida ett starkt civilsamhälle kan motverka korruption i offentlig upphandling och även studera hur möjligheterna till ansvarsutkrävande beror på den kontext som civilsamhället befinner sig.

Du skrev uppsatsen inom Master’s Programme in International Administration and Global Governance (IAGG), vad gör du nuförtiden?

– Efter min examen från IAGG i somras fick jag jobb som forskningsassistent på Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering (IFAU). Jag trivs väldigt bra med arbetet och får möjlighet att jobba med både spännande forskningsområden och mycket intressanta data. När det gäller uppsatsen så har jag skrivit om den till ett working paper för QoG-institutet vid Statsvetenskapliga institutionen, det känns jättekul att den blir publicerad.

 

 

Mer information

Konkurrensverkets motivering till priset, som förutom äran är på 20 000 kronor:

”Det här är en välskriven uppsats kring ett aktuellt och viktigt ämne: korruption inom offentlig upphandling. Uppsatsen knyter an till tidigare litteratur i ämnet och visar på teoretiska insikter i detsamma. Baserat på ett tvärsnitt av 175 Europeiska regioner undersöks om civilsamhällets styrka påverkar korruptionsrisk i offentlig upphandling. Som mått på korruption används andel upphandlingar med en anbudsgivare, ett mått som konstrueras baserat på upphandlingsdata de regioner som studeras. Civilsamhällets styrka (eller engagemang) baseras på existerande enkätdata och utgörs av genomsnittligt antal föreningsengagemang per respondent. Den välgrundade slutsatsen är att det inte finns något entydigt samband av det studerade slaget och att det därför inte är lämpligt att luta sig mot civilsamhällets för att skapa förändring.”

Läs mer om samtliga priser och pristagare på Konkurrensverkets hemsida.

Uppsatsen
Fredrik Larssons uppsats heter Monitoring corruption: Civil society involvement in public procurement – A comparative study of the conditional effect of societal accountability in EU regions, och är skriven som examensarbete på Master’s Programme in International Administration and Global Governance.

Fredrik har skrivit om uppsatsen till ett working paper i QoG-institutets serie: Can civil society curb corruption in public procurement? A comparative study of the conditional effect of societal accountability in EU regions. QoG Working Paper Series 2019:11.