Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pris för integrerad forskning och undervisning inom lärarutbildning

Publicerad

Lärarlaget för kurserna Matematik 2 för lärare åk 4-6 och Naturvetenskap och teknik för lärare åk 4-6, vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, är 2017 års pedagogiska pristagare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Angelika Kullberg, Joakim Magnusson, Ann-Marie von Otter och Jan Landström.

Fr v: Angelika Kullberg, Joakim Magnusson, Ann-Marie von Otter och Jan Landström.

Av motiveringen från Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen framgår att lärarlaget har använt sig av Learning Study som grund för att utveckla en pedagogisk idé. Den pedagogiska idén är vetenskapligt grundad, systematiskt och kontinuerligt utvecklad inom lärarutbildningen.

Större fokus på elevens lärande

Projektet LS-LÄR syftar till att utveckla lärarstuderandes förmåga att undervisa i matematik och naturvetenskap och teknik och är pågående sedan 2017. Så här långt anses det ha lett till följande vinster:
• Studenterna får ett större fokus på elevens lärande och elevens förkunskaper inom ett område.
• Studenterna fördjupar sig tydligare i vad de menar att eleverna ska lära sig av ett innehåll.
• Studenterna blir bättre på att låta undervisningsmetoderna ta ett avstamp i elevers svårigheter att förstå ett innehåll då de planerar sin undervisning.
• Studenterna lär sig använda en teori, variationsteorin, när de planerar och analyserar undervisning.
Lärarlaget består av Joakim Magnusson, projektledare, Angelika Kullberg, vetenskaplig ledare, Jan Landström, utbildningsansvarig, samt de i kurserna verksamma lärarna Ann-Marie von Otter, Johan Häggström och Lena Knutsson.

Kraftfullt verktyg

– Att använda Learning Study och begreppen i variationsteorin har varit ett av de kraftfullaste verktyg vi använt för studenternas lärande i Grundlärarprogrammet och som vi också använder i

Ämneslärarprogrammet. Vi försöker nu beforska studenternas lärande för att få en tydligare bild av vad de faktiskt lär sig. Priset gör att vi får lite mer utrymme för att arbeta med det, säger pristagarna i en kommentar.

Prissumman på 100 000 kronor utbetalas som ett verksamhetsbidrag och ska användas till pristagarnas förkovran och utveckling.