Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pris för avhandling om hur arbete med teatertext påverkar läsförståelse

Publicerad

Martin Göthberg, doktorand vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande får Ester Bomans stiftelse pris för 2016.

Martin Göthberg antogs hösten 2012 som CUL- doktorand vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL. Det är hans licentiatavhandling som prisas med 50 000 kronor.

Motiveringen från Ester Bomans stiftelse lyder:
”Martin Göthberg är en mångsidig och dynamisk lärare vid Mora gymnasium. Han har under några år – parallellt med sin undervisning – forskat kring hur arbetet med en teatertext påverkar elevers läsförståelse. Göthbergs licentiatuppsats Pimpa Texten (2015) ger ny viktig kunskap om de estetiska ämnenas potential. Den är så handfast och välskriven att lärdomarna i den kan tillämpas av andra pedagoger”.

Hur förstå dramatext?

I sitt avhandlingsarbete undersöker Martin Göthberg hur gymnasieelever förstår dramatext i en process från elevernas första läsning av okänd text till den kroppsliga gestaltningen av textförståelse i form av teaterföreställningar för publik.

I den etnografiska studien anlägger han ett litteraturdidaktiskt perspektiv och visar hur textförståelse utvecklas och kunskapsmål i svenskämnet nås genom estetiska uttrycksformer. Bland slutsatserna framhålls att teaterlektioners arbete både "i roll" och "ur roll" verkar inrymma didaktisk potential. Maj Asplund Carlsson har varit huvudhandledare och Cecilia Björck biträdande handledare. Martin Göthberg fortsätter nu mot doktorsexamen.

Främja psykisk fostran

Ester Boman (1878-1947) var en viktig pionjär för moderniseringen av den svenska skolan. 1909 grundade hon internatskolan Tyringe helpension, som utvecklades till en av landets mest aktade skolor. Praktisk-estetiska ämnen hade en viktig funktion i pedagogiken där.
I sitt testamente bestämde Ester Boman att hennes tillgångar skulle gå till en stiftelse för att främja barns och ungdomars psykiska fostran.
Ester Bomans pris har bara delats ut en gång tidigare, vilket var år 2008. Då tillföll det Lotta Lindgren, verksamhetsledare för Drömmarnas Hus i Rosengård i Malmö.

För mer information om priset, kontakta:

Martin Göthberg, epost: martin.gothberg@mora.se tel: 0702-50 2814 Kent Hägglund, Ester Bomans stiftelse, tel: 08-911459

Läs licentiatavhandlingen Pimpa Texten