Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Praktiska lösningar för en hållbar värld mål för SDSN

Publicerad

Statsminster Stefan Löfven– Regeringens mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria land, förklarade statsminister Stefan Löfven när SDSN Northern Europe lanserades den 26 februari.
Nätverket, som har Göteborgs miljövetenskapliga centrum som nod, ska genom breda samarbeten ta fram praktiska lösningar för en globalt hållbar värld.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för de 17 hållbarhetsmål som FN fastställde i september förra året, konstaterade rektor Pam Fredman i sitt välkomsttal till konferensen som hölls på Gothia Towers.

– Hållbarhetsfrågorna är komplexa och kan därför bara lösas genom samarbete mellan olika intressenter, både inom akademin, näringslivet och inom övriga samhället. Det gäller att skapa nätverk som bygger på respekt, förtroende och ansvarstagande. Inte minst viktigt är att hållbarhetsmålen byggs in i våra utbildningar så att de unga som börjar arbeta har med sig ett ansvarsfullt sätt att tänka redan från början.

FN:s hållbarhetsmål inom räckhåll

Katarina Gårdfeldt, föreståndare för GMV, menade att det redan finns tillräckligt med kunskap för att nå FN:s hållbarhetsmål men att det brister när det gäller långsiktiga politiska beslut.

– Kunskapen är djup men fragmentiserad och vad vi behöver är ett holistiskt synsätt. Det är dock framförallt inom tre områden som jag hoppas att nätverket kommer underlätta en hållbar utveckling: transportsektorn, tillverkningsindustrin och utbildning.

En för alla, alla för en

Johan Rockström, föreståndare för Stockholm resilience centre, och en av Sveriges mest kända miljöprofiler, påpekade att vi har 50 procents chans att gå en god framtid till mötes.

– Människans påverkan på vår planet får inte leda till att naturens system ”tippar över”. Vi har en skyldighet att hålla oss inom planetens gränser och måste inse allvaret i situationen. Vi är en stor värld på en liten planet. Därav brådskan att agera. Hur ska vi klara av en hållbar utveckling samtidigt som ekonomin kommer att växa och flera miljarder människor får det bättre ekonomiskt. Det är inte bara en fråga om hållbarhet utan också en moralisk och etisk utmaning. Vi borde säga som de tre musketörerna: en för alla, alla för en.

Statsminister Stefan LöfvenVi kan nå klimatmålen

Statsminister Stefan Löfven kom försenad till eftermiddagens föreläsningar. Han påpekade att det vid millennieskiftet inte var många som trodde att vi skulle nå klimatmålen men att vi idag vet bättre.

– 2015 var det bästa och sämsta året i mänsklighetens historia. Det är dock väldigt svårt att förstå två så väldigt olika perspektiv. Det positiva är att allt färre människor lever i extrem fattigdom och allt fler barn får utbildning. Samtidigt skakades världen av krig, terrorattacker, flyktingströmmar och en ökad ojämlikhet. 2015 var också det varmaste året hittills.

Det förflutna bestämmer inte framtiden

Stefan Löfven menade att det finns två skäl för Sverige att gå i täten när det gäller hållbarhetsmålen.
– Det första är helt enkelt för att det är det enda rätta att göra. Jag har själv vuxit upp som fosterbarn i en kärleksfull familj och vet av personlig erfarenhet att det inte är nödvändigt att låta det förflutna bestämma framtiden.

Det andra skälet är att hållbarhet är ekonomiskt smart.
– Det är bevisat att jämlika samhällen har en bättre ekonomisk utveckling.

Internationella överenskommelser om utsläppsskatter ett måste

Därefter talade Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, om hur man skapar en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
– Det kan tyckas som ett avlägset paradis där alla miljöproblem är lösta. Men i själva verket kommer vi ingenstans utan internationella överenskommelser om skatt på utsläpp.

Thomas Sterner oroade sig bland annat för det låga oljepriset som kan leda till minskad satsning på alternativa energikällor.


– Ju mindre värdefull energin är desto svårare är det att ställa om. Lösningen på problemet? Skatter som ger minimipris på koldioxidutsläpp. Andra länder borde lära av Sverige som har en skatt på koldioxidutsläpp på 150 dollar per ton. När jag berättar om detta i USA tror man inte att det är sant, men det inte bara fungerar, människor gillar skatten.

Foto: Johan Wingborg

Fakta

Det universitetsdrivna nätverket Sustainable Development Solutions Network (SDSN) lanserades 2012 av FN:s generalsekreterare. Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Göteborgs universitet och Chalmers har utsetts till nod för det regionala nätverket SDSN Northern Europe, där 39 universitet ingår. Tanken är att samla aktörer från politik, näringsliv och akademi för att arbeta praktiskt kring FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

För att markera starten på samarbetet arrangerade GMV den 25–26 februari en konferens där statsminister Stefan Löfven samt biståndsminister Isabella Lövin medverkade, förutom representanter för akademi och näringsliv.

För mer information: http://unsdsn-ne.se/

Föreläsningsserie på GMV
Intresserad av hållbarhetsmålen? Missa då inte GMV:s föreläsningsserie som startar den 9 mars. Första föreläsningen handlar om fattigdomsbekämpning. Föreläsare är Maria Nyström, Chalmers, och Susanna Olai, Göteborgs universitet.
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44
Tid: 9 mars kl. 18:00–19:30