Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Praktisk filosofi och Statsvetenskap startar gemensamt seminarium

Från denna termin startar ett nytt forskningsseminarium kallat Seminariet i praktisk filosofi och politisk teori, i samarbete mellan forskargrupperna i Praktisk filosofi vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori respektive Politisk teori vid Statsvetenskapliga institutionen.

Seminariet äger som regel rum onsdags- och vissa torsdagseftermiddagar och växlar mellan lokaler på Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fakultet. Program finns här.

Motivet till ett gemensamt seminarium är dels att stärka redan befintliga och stimulera nya fakultetsövergripande forskningssamarbeten mellan de båda grupperna, dels att föra samman diskussioner av områden och frågor gällande samhälle och politik som – trots att de i svensk kontext bearbetas ur olika disciplinperspektiv – har mycket gemensamt, dels att stärka och konsolidera de respektive forskargruppernas miljö.