Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Planera redan nu att ansöka till GPCCs kurs HT-16 om personcentrerad vård: filosofiska grunder

Publicerad

Under höstterminen 2016 ges åter vår populära kurs 

"Begrepp av betydelse för pe Bild borttagen.rsoncentrerad vård, filosofiska grunder" (7,5 hp).

Kurs på avancerad och doktorandnivå, HT 2016:
Begrepp av betydelse för personcentrerad vård: filosofiska grunder

Kursen omfattar framväxt och utveckling av begreppet personcentrering med betoning på begreppets filosofiska grunder, ontologi, epistemologi och etik. Start vecka 46 med tre campusträffar; v.46, v. 50 och examinationer i januari.

Kraft läggs under kursen på att länka teori och praktik kring personcentrering. Examinationsfrågan är ett självständigt arbete där studenterna/doktoranderna ges möjlighet att diskutera sitt eget forskningsprojekt utifrån filosofiska begrepp kring person och personcentrering. Kursen bygger på alla deltagares aktiva delaktighet vilket har bäddat för ett öppet diskussionsklimat. Tidigare deltagare har uppskattat kursens upplägg i intensiva campusdagar, dess engagerade föreläsare samt tillfällena till diskussion som är inlagda i anslutning till varje föreläsning.

Välkommen att söka kursen som är fakultetsöverskridande och ges vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet i samarbete med Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet. Kursen ges på forskarutbildningsnivå, men även magister-/masterstudenter är välkomna i mån av plats. Ansökningsdatum 15 mars - 15 april 2016 (sena ansökningar tas emot i mån av plats).

OBS! Kursen går på engelska om någon icke-svensktalande antas. Den är gratis för alla EU-medborgare.

Om du har några frågor om kursen, kontakta kursledare
Lisen Dellenborg,
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
lisen.dellenborg@gu.se