Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter som går utanför universitetsbiblioteket
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Plan för stegvis återgång till campus klar

Publicerad

Rektor Eva Wiberg har beslutat om en gemensam tidsplan för en stegvis återgång till campus. Förutsatt att regeringens öppningsplan håller är ambitionen att universitetet senast under oktober 2021 i huvudsak är campusbaserat igen.

Regeringen presenterade den 27 maj en femstegsplan för anpassning och avveckling av de svenska pandemirestriktionerna. Samtidigt meddelades att rådet om distansundervisning för utbildning av vuxna skulle upphöra den 1 juni. Detta blev startskottet för ett intensifierat arbete hos universitetsledningen om hur Göteborgs universitet stegvis kan öppnas upp.

Efter samråd med dekaner och studentrepresentanter har rektor nu beslutat om en universitetsgemensam tidsplan för en anpassad och stegvis återgång till campusbaserad verksamhet.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att pandemin inte är över. Återgångsplanen genomförs om den är förenlig med regeringens öppningsplan som baseras på hur stor smittspridningen är, hur stort trycket på sjukvården är och hur hög vaccinationstäckningen är.

Maxantal vid samlingar under sommaren

Från vårterminens slut den 6 juni fram till höstterminens start får inte fler samlas på universitetet än det maxantal som anges för deltagare för allmänna sammankomster.

Det innebär att 50 personer i nuläget kan delta i en sammankomst inomhus om de anvisas en sittplats, annars åtta personer. Om regeringens öppningsplan håller ökar antalet som kan samlas inomhus med anvisad sittplats till 300 den 1 juli, utan sittplats gäller då 50 personer.

Stegvis återgång under hösten

Från höstterminens start sker en anpassad stegvis återgång, i enlighet med respektive verksamhets förutsättningar och planering. Ambitionen är att Göteborgs universitet senast under oktober i huvudsak åter ska ha en campusbaserad verksamhet.

Återgången under hösten sker utan de begränsningar i maxantal som gäller för allmänna sammankomster. Det är centralt att den sker under ordnade former och med hänsyn till vid tidpunkten rådande restriktioner och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Alla kommer inte att kunna komma tillbaka samtidigt, men målsättningen är att erbjuda viss campusbaserad undervisning inom samtliga programutbildningar under höstterminen.

Undvik trängsel

Trängsel är den enskilt största risken för smittspridning av covid-19 och ska undvikas så länge pandemirestriktionerna kvarstår.

Det är därför viktigt att alla sammankomster, både under sommaren och hösten, ska genomföras på ett sätt så att smittspridningen kan begränsas. Deltagare ska kunna hålla ett smittskyddssäkert avstånd till varandra.

Det innebär till exempel att sittplatser ska ha minst en meters avstånd till varandra, att deltagare också ska kunna hålla detta avstånd när de rör sig i lokalerna och att in- och utpassage ska ske på ett trängselfritt sätt.

Distansarbete för medarbetare

Den 22 december 2020 gav regeringen de statliga myndigheterna ett uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka antalet anställda som arbetar från hemmet. I nuläget gäller det uppdraget till och med den 15 september.

Det innebär att de som kan ska arbeta hemifrån även när höstterminen inleds, men att antalet medarbetare på campus givetvis kommer att vara fler när det blir mer undervisning på plats.

Folkhälsomyndigheten har förtydligat detta genom att säga att till exempel planering, tentarättning, möten med annan personal och liknande arbetsuppgifter kan utföras hemifrån även nu när rådet om distansundervisning för vuxna är borta.

Salstentor

I och med den stegvisa avvecklingen av pandemirestriktioner möjliggörs en återgång till ordinarie verksamhet i skrivsalen på Viktoriagatan 30 från höstterminen 2021. Läs mer här: Återgång till verksamhet i skrivsalen på Viktoriagatan 30 från HT21 

Läs mer

Av: Ulrika Lundin